Wijziging splitsingsakte

Het komt regelmatig voor dat er binnen een VvE de wens bestaat om de splitsingsakte te wijzigen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een verouderd splitsingsreglement of een voorgenomen verbouwing van een appartement, waardoor het betreffende privégedeelte groter wordt.

Voor het wijzigen van de splitsingsakte is in principe unanimiteit vereist. Dit betekent dat alle eigenaars hun medewerking aan de wijziging van de splitsingsakte zullen moeten verlenen. Daarnaast is het ook mogelijk om in een vergadering met een meerderheid van tenminste 80% van het totaal aantal stemmen te besluiten tot wijziging van de splitsingsakte. In dit laatst geval zal na de besluitvorming een periode van drie maanden in acht moeten worden genomen. Gedurende deze periode hebben eigenaars die niet vóór hebben gestemd de bevoegdheid om via de rechter vernietiging van het besluit te vorderen.

In beide gevallen zal toestemming van de ‘beperkt gerechtigden’ (o.a. hypotheekverstrekkers) vereist zijn. Bovendien moet de wijziging altijd in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd.

Om het proces van wijziging van de splitsingsakte voor VvE’s te bevorderen en te vereenvoudigen, heeft Rijssenbeek Advocaten een speciale module ontwikkeld. De module bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • in samenwerking met het bestuur en/of een reglementscommissie opstellen van een geheel of gedeeltelijk nieuw splitsingsreglement op basis van de nieuwste wet- en regelgeving en inzichten;
  • uitleg en toelichting van het nieuwe splitsingsreglement tijdens één vergadering van eigenaars of informatiebijeenkomst;
  • begeleiding en toezicht op een juiste besluitvorming door de vergadering van eigenaars, zoals het opstellen en aanleveren van een concept-oproepingsbrief, een model-volmacht en concept-notulen;
  • opstellen en passeren van de akte van wijziging splitsing door een notaris;
  • algemene notariële werkzaamheden, zoals kadastrale en notariële recherches, inschrijvingen in de openbare registers e.d.;
  • voortgangsrapportages aan het bestuur.

Tarieven

Rijssenbeek Advocaten hanteert een aantrekkelijk tarief voor de wijziging van de splitsingsakte. U kiest zelf welke diensten u wilt afnemen en betaalt alleen wat u nodig heeft.

Direct aanvragen

Vraag hier direct een offerte aan voor de wijziging van de splitsingsakte of neem contact op met Lara Hesseling of één van onze andere professionals.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2015 - Rijssenbeek Advocaten

Gerealiseerd door Nicetoclick.com