Wijziging splitsingsakte

Het komt regelmatig voor dat er binnen een VvE de wens bestaat om de splitsingsakte te wijzigen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een verouderd splitsingsreglement of een voorgenomen verbouwing van een appartement, waardoor het betreffende privégedeelte groter wordt.

Voor het wijzigen van de splitsingsakte is in principe unanimiteit vereist. Dit betekent dat alle eigenaars hun medewerking aan de wijziging van de splitsingsakte zullen moeten verlenen. Daarnaast is het ook mogelijk om in een vergadering met een meerderheid van tenminste 80% van het totaal aantal stemmen te besluiten tot wijziging van de splitsingsakte. In dit laatst geval zal na de besluitvorming een periode van drie maanden in acht moeten worden genomen. Gedurende deze periode hebben eigenaars die niet vóór hebben gestemd de bevoegdheid om via de rechter vernietiging van het besluit te vorderen.

In beide gevallen zal toestemming van de ‘beperkt gerechtigden’ (o.a. hypotheekverstrekkers) vereist zijn. Bovendien moet de wijziging altijd in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd.

Om het proces van wijziging van de splitsingsakte voor VvE’s te bevorderen en te vereenvoudigen, adviseert Rijssenbeek Advocaten bij het gehele traject om te komen tot wijziging van de splitsingsakte tegen aantrekkelijke tarieven. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Lara Hesseling.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2015 - Rijssenbeek Advocaten

Gerealiseerd door Nicetoclick.com