Wetswijziging appartementsrecht (vooralsnog) niet van kracht

Datum 23 / 02 / 2017
Door Silvana Visser In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

wetsvoorstel Verbetering Functioneren Vereniging van Eigenaars

In de @Rijssenbeek van 17 januari 2017 hebben wij aangegeven dat het wetsvoorstel tot wijziging van het appartementsrecht op zich liet wachten. Ondanks dat de wetswijziging (nog) https://www.rijssenbeek.nl/wetswijziging-appartementsrecht-vooralsnog-kracht/niet van kracht is, is de inwerkingtreding van de wijziging van het appartementsrecht weer een stap dichterbij.

Op 21 februari is het wetsvoorstel ‘verbetering functioneren verenigingen van eigenaars’ aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel voorziet onder andere in de mogelijkheden en gevolgen van het aangaan van een geldlening door de VvE en bepaalt het minimumbedrag van het reservefonds van de VvE. Daarnaast is een motie aangenomen door de Tweede Kamer. Op basis van deze motie kan het besluit van de vergadering tot het aangaan van een geldlening met een gewone meerderheid worden genomen (in plaats van met een gekwalificeerde meerderheid) indien de geldlening ziet op een project dat zich binnen tien jaar terugverdient. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een geldlening voor het plaatsen van zonnepanelen.

Echter, dat het wetsvoorstel en deze motie zijn aangenomen door de Tweede Kamer, wil niet zeggen dat de wetswijziging op korte termijn in deze vorm in werking treedt. Het wetsvoorstel zal nu namelijk nog moeten worden voorgelegd aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel niet wijzigen. Indien de Eerste Kamer toch bezwaar heeft tegen een onderdeel uit het wetsvoorstel, kan de minister toezeggen een wijziging door te voeren.

Al met al is een grote stap gezet, maar pas als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘verbetering functioneren verenigingen van eigenaars’ heeft aangenomen, de Koning en de minister de wettekst hebben ondertekend en het wetsvoorstel is gepubliceerd in het Staatsblad, wordt de wet van kracht. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jarl van Sonsbeek en Silvana Visser.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.