Wetsvoorstel herziening Warmtewet gepubliceerd

Datum 23 / 08 / 2016
Door Tom Gilsing In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

warmtewet

Op 6 juli 2016 is het Wetvoorstel Herziening Warmtewet gepubliceerd. Het lijkt erop dat alle VvE’s en coöperatieve verenigingen in de nieuwe Warmtewet worden uitgezonderd van de verplichtingen die voor leveranciers gelden op grond van de Warmtewet. De meetverplichting die is opgenomen in artikel 8 en 8a van de huidige Warmtewet blijft – conform verwachting – wel bestaan.

De tekst van artikel 1a van het Wetsvoorstel, waarin VvE’s en coöperatieve verenigingen worden uitgezonderd, is echter niet zonder meer duidelijk. Artikel 1a luidt, voor zover relevant, als volgt:

1.  Deze wet is van toepassing op levering van warmte aan verbruikers, met uitzondering van levering van warmte door een leverancier die
a. (…)
b. tevens de vereniging van eigenaren of coöperatieve vereniging is waarbij de verbruiker aan wie warmte geleverd wordt is aangesloten.

De definitie ‘is aangesloten’ kan in deze context op twee manieren worden geïnterpreteerd. Enerzijds kan daarmee worden bedoeld: ‘is aangesloten bij het warmtenet van de VvE’. In dat geval zijn alle VvE’s en coöperatieve verenigingen uitgezonderd van de nieuwe Warmtewet. Anderzijds kan daarmee worden bedoeld: ‘is aangesloten als lid bij de VvE’. In dat geval kan betoogd worden dat VvE’s en coöperatieve verenigingen niet worden uitgezonderd van de verplichtingen uit de Warmtewet voor leveranciers, ten aanzien van bijvoorbeeld huurders.

Vanwege deze onduidelijkheid heeft Rijssenbeek Advocaten de wetgever gevraagd om haar bedoeling ten aanzien van de uitzondering van VvE’s en coöperatieve verenigingen in de nieuwe Warmtewet te herformuleren. De reactie van Rijssenbeek op het wetsvoorstel kunt u vinden op de per 17 augustus jl. gesloten internetconsultatie ‘Herziening Warmtewet’. Klik hier voor de volledige reactie van Rijssenbeek Advocaten aan de Minister.

Zodra het definitieve wetsvoorstel bekend is, zullen wij u via deze weg op de hoogte houden van de voor VvE’s en coöperatieve verenigingen relevante ontwikkelingen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Bram Mol of mr. Tom Gilsing.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Gerealiseerd door Nicetoclick.com