‘Weesfietsen’, wat moet de VvE daarmee?

Datum 16 / 10 / 2015
Door Arzu Ilbay-Korkmaz In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

fietsen verwijderen VvE

Ongebruikte ‘weesfietsen’ en fietswrakken nemen in de gemeenschappelijke fietsenberging van een appartementengebouw onnodig veel ruimte in beslag. Wij krijgen als kantoor dan ook vaak de vraag of deze fietsen door de VvE mogen worden verwijderd.

Het antwoord is dat dit niet zomaar kan.

Op basis van het Burgerlijk Wetboek is een eigenaar van een fiets bevoegd zijn fiets op te eisen van iedereen die deze zonder recht onder zich houdt. Het eigendomsrecht van een fiets gaat echter verloren als de eigenaar het bezit prijsgeeft met het oogmerk om zich van het eigendomsrecht te ontdoen. Indien dit het geval is, kan de ‘vinder’  (de VvE) van deze onbeheerde fiets door inbezitneming en na voldoening van de eisen van de wet uiteindelijk eigenaar worden van deze fiets.

De VvE kan er echter niet zonder meer van uitgaan dat de eigenaar de ‘weesfiets’ of fietswrak in de fietsenberging heeft gestald met het oogmerk zich van het eigendomsrecht te ontdoen. Dit betekent dat de ‘weesfietsen’ c.q. fietswrakken niet zonder meer kunnen worden aangemerkt als ‘onbeheerde fietsen’. Verwijdert de VvE fietsen zonder daartoe bevoegd te zijn, dan kan de VvE door de eigenaar van de fiets aansprakelijk worden gesteld en dient de VvE mogelijk een schadevergoeding te betalen.

Wat wel mogelijk is, is het verplaatsen van de ‘weesfietsen’/fietswrakken naar een andere ruimte teneinde deze (tijdelijk) te bewaren voor de eigenaar. Aangezien aan deze handeling juridisch gezien ‘haken en ogen’ zitten en de (praktische) oplossingen voor elke VvE anders kunnen luiden, kunt u voor een passend advies contact met  Arzu Ilbay-Korkmaz. Voorzichtigheid is immers geboden!

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.