Warmtewet 2.0 op komst!

Datum 12 / 06 / 2015
Door Tom Gilsing In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

aanspraelijkheid van VvE-beheerder

Op 2 april jl. stuurde de minister van Economische Zaken per brief zijn warmtevisie naar de Tweede Kamer. Samengevat stuurt de minister aan op een versnelde en structurele overgang naar duurzame warmte in Nederland. De wens minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen (aardgas) speelt daarbij een rol. Om dit te realiseren moet warmte een gelijkwaardige positie krijgen, naast gas en elektriciteit in het Nederlandse energiesysteem.

De Warmtewet is één van de middelen die een faciliterende rol hebben om een structurele overgang naar duurzame warmte te bereiken. De huidige opzet van de Warmtewet is daar te beperkt voor. De minister zal mede daarom de volledige Warmtewet herzien, inclusief de doelstelling en de fundamenten daarvan.

De vernieuwde wet zal naar verwachting eind 2016 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Voor VvE’s blijft het raadzaam terughoudend te zijn met investeringen die naleving van de Warmtewet (mede) ten doel hebben. Vooralsnog blijft immers onzeker aan welke verplichtingen VvE’s exact zullen moeten voldoen. Dit geldt niet alleen voor VvE’s maar nu ook voor Coöperatieve Verenigingen.

Voor meer informatie over dit onderwerp leest u ons artikel:

Nieuwe Warmtevisie leidt tot Warmtewet 2.0”. 

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Tom Gilsing.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.