VvE en incasso

Datum 13 / 04 / 2021
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Het is vrij gebruikelijk dat de eigenaar van een appartement feitelijk niet in het appartement woonachtig is. Veel eigenaars kiezen er in de huidige markt voor een appartement te verhuren of in gebruik te geven.

De VvE kan op basis van art. 5:128 BW verlangen van de eigenaar en huurder/gebruiker dat een getekende gebruikersverklaring wordt overgelegd, zodat bekend is wie in het appartement woont. De huurder/gebruiker verklaart hiermee dat hij zich aan de voor de eigenaars geldende regels zal houden. Hierover is aanvullende regelgeving te vinden in de verschillende Modelreglementen, zie bijvoorbeeld art. 35 van Modelreglement 2006.

Een regeling uit de Modelreglementen waar in de praktijk nog weinig gebruik van wordt gemaakt is de borgstelling. Zie bijvoorbeeld art. 36 Modelreglement 2006. Wanneer een eigenaar van het appartementsrecht de (voorschot-)bijdragen niet aan de VvE voldoet, kan de VvE zich wenden tot de huurder/gebruiker. De VvE kan van de huurder/gebruiker te allen tijde verlangen dat hij zich jegens de VvE als borg verbindt voor de eigenaar, voor wat betreft hetgeen de eigenaar aan de VvE verschuldigd is of zal worden.

De borgstelling door de huurder/gebruiker kan echter alleen per toekomstige datum. Ook is borgstelling pas mogelijk nadat (het bestuur van) de VvE per aangetekende brief aan de huurder/gebruiker meedeelt dat de VvE van deze bevoegdheid gebruik gaat maken. De borgstelling kan maandelijks nooit hoger zijn dan de door de huurder/gebruiker aan de eigenaar verschuldigde huurpenningen of gebruikersvergoedingen.

Met de borgstelling heeft de VvE dus een extra verhaalsmogelijkheid in het geval een eigenaar zijn (voorschot)bijdragen niet voldoet.

Voor vragen over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Bianca Klein Bleumink of Glen Stokman.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.