Van VR-ketel naar HR-ketel in een VvE

Datum 13 / 05 / 2016
Door Arzu Ilbay-Korkmaz In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

onredelijke hinder

Op basis van de Europese regels, die in Nederland van toepassing zijn verklaard, dienen alle nieuwe gasketels vanaf 26 september 2015 te worden voorzien van een energielabel B of beter. De VR-ketels vallen met hun C-label hierbuiten. Deze ketels verdwijnen dan ook langzaamaan van de markt en hier komen de condenserende HR-ketels met label A voor in de plaats.

Indien het binnen een VvE onmogelijk is een rookgasafvoer voor condenserende toestellen te monteren, is het gebruik van een open VR-ketel (tot 30 kW) in beginsel nog wel toegestaan. Deze open VR-ketels zijn  nog te verkrijgen, maar het is onduidelijk wat de toekomst brengt. Mocht het voor de VvE financieel en constructief mogelijk zijn de open VR-ketels te vervangen door condenserende HR-ketels, dan is het raadzaam dit onder te loep te nemen en in de vergadering van eigenaars te bespreken. Dit uiteraard wanneer zowel de rookgasafvoer als de cv-installaties gemeenschappelijk zijn.

Een probleem kan echter ontstaan wanneer de rookgasafvoer tot de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van de VvE behoort, terwijl de cv-installaties privé eigendom zijn van de appartementseigenaren. Zo kan enerzijds de vergadering van eigenaars besluiten de rookgasafvoer te wijzigen zodat deze enkel geschikt is voor HR-ketels en anderzijds kan een eigenaar (om financiële redenen) weigeren zijn VR-ketel te vervangen.

De VvE zal dan via een gerechtelijke procedure een wijziging van de ketel moeten afdwingen. Alhoewel hierover geen uitspraken bekend zijn, is verdedigbaar te stellen dat de rechter in een dergelijke kwestie – onder de huidige situatie waarbij de VR-ketels bijna niet meer te verkrijgen zijn en een aansluiting van de VR-ketels op de gewijzigde rookgasafvoer gevaarlijk zal kunnen zijn – met de VvE hierin mee zal gaan.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Arzu Ilbay-Korkmaz LL.B.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.