Verkenning energietransitie in de bebouwde omgeving

Datum 10 / 08 / 2016
Door Tom Gilsing In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

energietransitie

In het Energieakkoord 2013 is het streven geformuleerd om in 2050 tot een energieneutrale gebouwde omgeving te komen. Dit streven geldt dus ook voor appartementencomplexen. De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft de kansen, opties en belemmeringen voor de lange termijn verkend. In zijn brief van 22 juni 2016 informeert hij de Tweede Kamer over de uitkomsten.

Samengevat laat de verkenning zien dat de energietransitie in de gebouwde omgeving een complexe en omvangrijke opgave is. De benodigde maatregelen kunnen per regio verschillen en daarnaast is het beheersbaar houden van de woonlasten een grote uitdaging. Om meer kennis en ervaring op te doen met innovatieve en regionale kansen worden vooralsnog 3 maatregelen genomen. Ten eerste worden bedrijven en gemeenten gestimuleerd om innovatieve voorstellen te ontwikkelen voor energiebesparing bij particuliere woningeigenaren. Hiervoor is € 20.000.000,- beschikbaar. Ten tweede ondersteunt het kabinet city deals en green deals die gericht zijn op energietransitie op lokaal niveau. Ten derde worden initiatieven gericht op specifieke doelgroepen gestimuleerd, zoals de introductie van de energieprestatievergoeding. Deze maatregel richt zich op het energiezuinig maken van gereguleerde huurwoningen.

De uitkomsten van de verkenning worden meegenomen in de lopende Energiedialoog over de energietransitie. Aan het einde van dit jaar zal het Kabinet een agenda voor het energiebeleid aanbieden aan de Tweede Kamer. Wij zullen u op de hoogte van de maatregelen en overige ontwikkelingen die gevolgen hebben voor VvE’s.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr.Tom Gilsing.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.