Vergroten appartement met kelder

Datum 23 / 05 / 2019
Door Lara Hesseling In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld waar een appartementseigenaar rekening mee moet houden bij het vergroten van zijn appartement met een kelder om zodoende meer woonruimte te krijgen. Vaak realiseert die eigenaar zich wel dat hij hiervoor bij de gemeente een omgevingsvergunning zal moeten aanvragen. Maar ook de regels die tussen appartementseigenaars onderling gelden zijn van belang.

In de reeks van modelreglementen bij splitsing (1973, 1983, 1992, 2006 en 2017) is bepaald dat iedere onderbouw zonder toestemming van de vergadering van eigenaars verboden is. Niet ondenkbaar is dat een eigenaar, die toestemming wil verkrijgen voor het vergroten of realiseren van een kelder, aan de vergadering van eigenaars zijn/haar bouwplannen zal moeten toelichten.

Het is de vergadering vervolgens toegestaan om aan het verlenen van haar toestemming voorwaarden te verbinden. Bijvoorbeeld dat een onherroepelijke omgevingsvergunning wordt verkregen en dat alle kosten voor het realiseren van de kelder en het toekomstige onderhoud van de kelder voor rekening van de betreffende eigenaar komen. Ook zou als voorwaarde gesteld kunnen worden dat de eigenaar aansprakelijk wordt gehouden voor eventuele schade aan het gebouw, die zou kunnen ontstaan tijdens of na de werkzaamheden.

Toestemming van de vergadering voor het realiseren van de kelder alleen is veelal niet voldoende. De splitsingsakte zal in de meeste gevallen gewijzigd moeten worden. Dit indien de kelder zich namelijk buiten de begrenzing van het priv├ęgedeelte, zoals dit op de splitsingstekening is weergegeven, bevindt. Er zal dus een nieuwe splitsingstekening moeten komen. Verder zal de kelder als extra woonlaag aan de omschrijving van het betreffende appartement toegevoegd moeten worden, zal eventueel het breukdeel van het appartement aangepast moeten worden en zullen eventueel ook de stemmen wijzigen. Voor zover de vergadering en de eigenaar zijn overeengekomen dat alle onderhouds- en vervangingskosten van de kelder voor rekening van die eigenaar zullen komen, dient dit in het splitsingsreglement vastgelegd te worden.

Meer informatie over het wijzigen van de splitsingsakte kunt u vinden op onze website: https://www.rijssenbeek.nl/wijziging-splitsingsakte/.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.