Wijziging statuten

Als een vereniging eenmaal is opgericht, is de kans groot dat na verloop van tijd een wijziging in de statuten nodig is. De statuten kunnen pas gewijzigd worden als daarover een formeel besluit is genomen. Wijzigingen moeten ook altijd in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd.

Om dit proces voor beheersverenigingen te bevorderen en te vereenvoudigen, heeft de notariële afdeling van Rijssenbeek Advocaten een speciale module ontwikkeld. De module bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • het opstellen van nieuwe statuten op basis van de nieuwste wet- en regelgeving en inzichten;
  • toelichting op de nieuwe statuten tijdens een informatiebijeenkomst;
  • begeleiding en toezicht op een juiste besluitvorming door de ledenvergadering;
  • opstellen en passeren van de notariële wijzigingsakte door de notaris;
  • algemene notariële werkzaamheden, zoals opstellen volmachten, recherches en inschrijving in de openbare registers;
  • voortgangsrapportages aan het bestuur.

Met deze module bieden wij een heldere en kostenefficiënte aanpak van een ingewikkeld juridisch traject, waar veel besturen van VvE’s en VvE-beheerders tegenop zien.

Tarieven wijziging statuten

Rijssenbeek Advocaten hanteert een aantrekkelijk tarief voor de wijziging van statuten. U kiest zelf welke diensten u wilt afnemen en betaalt alleen wat u nodig heeft.

Voor andere beheersverenigingen, bijvoorbeeld van winkelcentra en kantoorcomplexen en voor verenigingen die niet alleen statuten, maar ook het huishoudelijk reglement wensen aan te passen gelden aanvullende aantrekkelijke (lage) tarieven.

Direct aanvragen

Vraag hier direct een offerte aan voor de wijziging van statuten of neem contact op met Lara Hesseling of één van onze andere professionals.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.