Juridisch abonnement voor verenigingen

Met ons juridisch abonnement voor verenigingen bieden wij beheersverenigingen van o.a. recreatieparken, bedrijfsterreinen en winkeliersverenigingen continue juridische ondersteuning, rechtsbijstand en actuele informatie op het gebied van verenigingsrecht. Onze actieve werkwijze en op de praktijk gerichte adviezen voorkomen een hoop problemen. In meer dan 75% van de gevallen lukt het ons door advies en tussenkomst uit de rechtszaal weg te blijven. Dat is een grote winst voor beheersverenigingen. Ook daarmee onderscheiden wij ons ten opzichte van onder meer rechtsbijstandsverzekeraars, die vaak pas in actie komen als er al een geschil is. Samen met onze hoge kwaliteit, praktische adviezen, snelheid en korte lijnen, maakt dit Rijssenbeek Advocaten de juiste partij voor beheersverenigingen.

Tarieven

Rijssenbeek Advocaten hanteert aantrekkelijke prijzen:

  • € 848,–     voor verenigingen met 1 tot en met 49 percelen;
  • € 1.414,–   voor verenigingen met 50 tot en met 99 percelen;
  • € 2.009,–  voor verenigingen met 100 tot en met 149 percelen;
  • € 2.626,–   voor verenigingen met 150 tot en met 199 percelen;
  • € 3.180,–   voor verenigingen met 200 tot en met 249 percelen;
  • € 3.767,–   voor verenigingen met meer dan 250 percelen.

Deze bedragen zijn inclusief omzetbelasting, gebaseerd op het peiljaar 2021 en geldig voor de hier bedoelde (beheers)verenigingen van recreatieparken. Voor winkeliersverenigingen, winkelcentra en bedrijfsterreinverenigingen etc. gelden andere tarieven. Deze tarieven en de voorwaarden kunt u bij ons opvragen.

Tarieven aanneming van werk

Voor kwesties betreffende aanneming van werk, waaronder begrepen een zogenoemd garantie- en/of opleveringsgeschil, alsmede een daaruit voortvloeiend buitengerechtelijk of gerechtelijk traject/procedure, bij de civiele rechter, arbitrale instantie of Geschillencommissie, zoals is bedoeld in artikel 5 lid 7 van het juridisch abonnement (ojd) geldt een aanvullende vergoeding van € 3.500,- voor het buitengerechtelijke gedeelte van de juridische bijstand en een aanvullende vergoeding van € 6.000,- voor het gerechtelijke gedeelte van de juridische bijstand. Het gerechtelijke gedeelte vangt aan na de opdracht van, het bestuur van, de VvE voor het opstellen van een processtuk ten behoeve van het starten van een procedure, of voeren van verweer in een procedure, bij de civiele rechter, arbitrale instantie of Geschillencommissie.

Deze bedragen zijn inclusief omzetbelasting en geldig voor het jaar 2021.

Direct aanvragen

Vraag hier direct het juridisch abonnement voor verenigingen aan of neem contact op met onze verenigingsrecht-advocaten.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.