Traplift door rechter toegestaan onder voorwaarde van zekerheidsstelling

Datum 06 / 04 / 2017
Door Lara Hesseling In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Onlangs heeft de kantonrechter Amsterdam (klik hier voor beschikking) zich uitgelaten over het verzoek van een eigenaar van een appartement om een besluit van de vergadering van eigenaars te vernietigen en een vervangende machtiging te verlenen voor het plaatsen van een traplift in het gemeenschappelijke trappenhuis.

De betreffende 83-jarige eigenaar is door zijn fysieke aandoeningen in aanzienlijke mate beperkt geraakt bij het traplopen. Die beperking zal in de nabije toekomst – aldus de eigenaar – verergeren. De traplift heeft hij daarom nodig om zijn appartement op de tweede verdieping te kunnen bereiken.

De kantonrechter stelt allereerst vast dat de eigenaar belang heeft bij de aanwezigheid van een traplift omdat hem anders de mogelijkheid wordt ontnomen om het appartement te kunnen blijven bewonen.

Vervolgens verwerpt de kantonrechter diverse tegenargumenten van de VvE, zoals:

  • dat de eigenaar zich bij de aankoop van het appartement in 1998, toen hij ongeveer 63 jaar oud was, geen of voldoende rekenschap had gegeven van problemen die op latere leeftijd zouden kunnen ontstaan;
  • waardedaling van de overige appartementen door de aanwezigheid van de traplift;
  • beperking van de ruimte in het trappenhuis en beperking van de vrije doorgang, zodat strijd met de bouwvoorschriften zou ontstaan.

Wel komt de kantonrechter tegemoet aan het bezwaar van de VvE dat zij het risico loopt dat zij te zijner tijd opdraait voor de kosten van verwijdering van de traplift en schade die daarbij aan het trappenhuis zou kunnen ontstaan.

De kantonrechter beslist dan ook om het besluit te vernietigen en de vervangende machtiging te verlenen. De eigenaar mag dus de traplift plaatsen. Dit echter wel onder toewijzing van het verzoek van de VvE dat de eigenaar vóór installatie van de traplift een bedrag van € 2.500,- stort op de bankrekening van de VvE ter verrekening van kosten van verwijdering van de traplift en/of herstel van eventuele schade aan het trappenhuis.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.