Tagsysteem nieuwe installatie?

Datum 31 / 03 / 2015
Door Anne Vermeulen-Jonkers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

bestemming splitsingsakte

Uit de Modelreglementen volgt dat besluiten tot het aanbrengen van een nieuwe installatie dienen te worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid, tenzij deze besluiten als een uitvloeisel van het onderhoud te beschouwen zijn.

De rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs over de vraag of het besluit tot invoering van een tagsysteem voor toegang tot de liften met een gekwalificeerde meerderheid genomen had moeten worden. Dit tagsysteem betrof kort gezegd een systeem waarbij met een elektronische ‘sleutel’ de lift kan worden bediend.

Een eigenaar vorderde in deze zaak een verklaring voor recht dat dit besluit nietig is. Dit omdat  tijdens de vergadering de vereiste meerderheid van 2/3e van het totaal aantal uit te brengen stemmen niet aanwezig was. Volgens de eigenaar was dit op grond van artikel 38 lid 8 MR 1992 vereist.

De VvE stelde dat het tagsysteem niet is aan te merken als een nieuwe installatie en dat, voor zover dat wel het geval zou zijn, de vervanging van het tagsysteem als een uitvloeisel van onderhoud moest worden beschouwd.

De rechtbank oordeelde dat het upgraden van gewone sleutels naar een tagsysteem niet als noodzakelijk en/of regulier onderhoud kan worden gekwalificeerd. Om de verandering technisch mogelijk te maken, dienen kastjes die de tags kunnen lezen te worden geïnstalleerd die communiceren met een computer. Dit merkt de rechtbank aan als nieuwe installatie, aangezien het een circuit van technische toestellen betreft dat is benodigd om het tagsysteem te laten functioneren. Zonder (een van) deze onderdelen is dat niet mogelijk. De rechtbank verklaarde voor recht dat het besluit van de VvE nietig is wegens strijd met de splitsingsakte, nu het besluit niet met de vereiste meerderheid van stemmen was genomen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Anne Vermeulen-Jonkers of Laurine van Gemert.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.