Steeds vaker afspraken met banken in de executiefase

Datum 08 / 07 / 2016
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Wet buitengerechtelijke incassokosten

Rijssenbeek Incasso houdt zich bezig met het incasseren van achterstallige (voorschot)bijdragen die eigenaren aan een VvE zijn verschuldigd. Het kan daarbij voorkomen dat, nadat een vonnis is gewezen, beslag moet worden gelegd op het appartement en dat het appartement vervolgens via een veiling verkocht moet worden. Wanneer dat gebeurt kan een bank op grond van de wet de veiling van de VvE overnemen.

De praktijk leert dat een bank in veel gevallen geen belang heeft bij een veiling. De hypothecaire geldlening is veelal hoger dan wat het appartement bij veiling zal opbrengen. De bank zal dan ook niet snel tot veiling overgaan, maar zorgt er door de overname van de veiling wel voor dat de VvE ook niet verder kan. Hierdoor kan de VvE de vordering over een bepaald boekjaar verliezen. Want, de koper van een appartement kan alleen aangesproken worden voor een achterstand over het lopend en voorafgaand boekjaar van de VvE.  Wanneer de bank een veiling overneemt en vervolgens niet daadwerkelijk uitvoert, verliest de VvE ten aanzien van een deel van haar vordering de mogelijkheid om dat deel op de koper van het appartement te verhalen.

In dit stadium van een incassozaak lukt het de incassomedewerkers van Rijssenbeek Incasso steeds vaker in goed overleg met de bank tot een voor de VvE gunstige regeling te komen. In 90% van de gevallen kan Rijssenbeek Incasso met de bank tot een dusdanige regeling komen dat de bank garant staat voor vordering over het boekjaar dat de VvE dreigt te verliezen. De goede contacten die de incassomedewerkers van Rijssenbeek Incasso hebben met de banken voorkomt dat een VvE haar vordering verliest. In sommige gevallen wordt een bank zelfs bereid gevonden het ‘verloren’ boekjaar alvast uit te betalen, terwijl het appartement nog verkocht moet worden. Kortom, de inspanningen van de incassomedewerkers van Rijssenbeek Incasso zorgen er steeds vaker voor dat de VvE, ook bij een door de bank overgenomen veiling, haar vordering volledig vergoed krijgt.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Esther van Riet of mr. Roy Besselink

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.