Rijssenbeek Incasso: ‘veertiendagen brief’

Datum 13 / 05 / 2016
Door Esther van Riet In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

veertien dagen brief

Een veel besproken onderwerp bij de incasso van de VvE-bijdragen was en is de zogenaamde veertien dagen brief. Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten moet aan de debiteur een brief worden verzonden die aan een aantal wettelijke vereisten moet voldoen. Zo moet de debiteur nog veertien dagen de gelegenheid worden gegeven om alsnog de vordering buiten rechte te voldoen zonder dat extra kosten (buitengerechtelijke incassokosten) worden doorbelast. Over deze veertien dagen brief is inmiddels de nodige rechtspraak ontstaan. Tijdens de Rijssenbeek Incassodag op 1 oktober 2015 is hier al uitgebreid bij stil gestaan. Met name bij de vraag wanneer de veertien dagen termijn nu eigenlijk begint te lopen. Verschillende rechters hebben zich daarover uitgelaten en zelfs de gerechtshoven hebben daarover uitspraken gedaan.

Omdat uit de VvE incasso-praktijk van Rijssenbeek Incasso is gebleken dat het niet altijd even makkelijk is een goede veertien dagen brief te formuleren, hebben wij dat voor u gedaan. Met deze @rijssenbeek zenden wij u een voorbeeld van een veertien dagen brief die voldoet aan de wettelijke vereisten. Indien u deze brief gebruikt is de kans op verhaal van de buitengerechtelijke kosten op de debiteur aanzienlijk! Klik hier voor de voorbeeldbrief.

Veel succes met uw (incasso)VvE-praktijk!

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. E. van Riet.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.