Reglement = reglement

Datum 09 / 01 / 2013
Door Rijssenbeek Advocaten In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

verborgen gebreken

De feiten: anders dan gebruikelijk stond in het splitsingsreglement de bijzondere bepaling, dat parkeerplaatsen louter aan een eigenaar of gebruiker van een ander appartementsrecht in het onderhavige complex in gebruik mochten worden gegeven. In strijd met deze bepaling werden desalniettemin toch herhaaldelijk parkeerplaatsen aan zogenaamde externe derden verhuurd. Na verloop van enkele jaren besloot de VvE aan deze niet-toegestane ingebruikgeving een einde te maken door huurovereenkomsten met externe derden te verbieden. Eén van de eigenaren was het daar niet mee eens en beriep zich bij de rechter op opgewekt vertrouwen en rechtsverwerking.

De rechter was het met deze visie niet eens en oordeelde: de bijzondere bepaling in het reglement is duidelijk; er mag niet worden verhuurd aan externe derden. De eigenaar was met deze bepaling bekend, althans had hij met deze bepaling bekend moeten zijn. Dat hij op een gegeven moment in strijd met deze bepaling aan een externe derde is gaan verhuren, is een omstandigheid die geheel voor zijn rekening en risico komt. Dat de eigenaar zich benadeeld voelt ten opzichte van de huidige situatie, komt eveneens voor zijn rekening en risico. De eigenaar had immers beter moeten weten. Het verweer van de eigenaar, dat ook andere eigenaars aan externe derden verhuren, gaat ook niet op. Die eigenaren zullen zich immers ook aan het reglement moeten houden. Al met al oordeelde de rechter, dat niet is gebleken, dat de VvE in redelijkheid en billijkheid niet tot het bewuste besluit kon komen. Het verzoek tot vernietiging werd afgewezen.

Conclusie:

Reglement blijft altijd reglement. Op een afwijkend “gedoogbeleid” en/of afwijkende feiten en omstandigheden kan geen beroep worden gedaan.

Rechtbank Breda sector kanton 22 november 2012 (LJN BY 4484).

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.