Non-conformiteit gemeenschappelijk gedeelte; een kwestie voor de VvE?

Datum 20 / 12 / 2016
Door Radboud Peutz In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

gemeenschappelijke ruimte

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een gekocht appartement niet voldoet aan hetgeen de koper op basis van de koopovereenkomst mocht verwachten. Men denke bijvoorbeeld aan een ontwikkelaar die nieuw gerealiseerde appartementen verkoopt, maar waarbij de vloer een andere is dan is verkocht. Er is dan sprake van een zogenoemde non-conformiteit. De appartementseigenaar kan in dat geval de verkoper aanspreken op de geconstateerde tekortkoming in de nakoming. Maar wat nu als de tekortkoming een gemeenschappelijke gedeelte en/of zaak betreft; bijvoorbeeld indien de non-conforme vloer gemeenschappelijk is? Is het in dat geval (mede) een kwestie van de VvE om de betreffende verkoper aan te spreken vanwege de non-conformiteit?

In eerste instantie zou men denken van wel omdat de VvE op grond van de wet (artikel 5:126 BW) en de splitsingsakte het beheer voert over de gemeenschap van de gezamenlijke eigenaars.

Toch is dit een misvatting. De nakoming van een koopovereenkomst met betrekking tot een appartementsrecht behoort namelijk niet tot het beheer van de gemeenschap. De vordering tot nakoming  van voornoemde koopovereenkomst is immers een kwestie tussen koper en verkoper onderling waar de VvE buiten staat. In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland heeft de rechter dit nogmaals bevestigd. Ook indien de non-conformiteit een gemeenschappelijk gedeelte betreft, kan de VvE in deze dus niet zondermeer namens de gezamenlijke appartementseigenaars als procespartij optreden (artikel 126 leden 1 en 2 BW missen dus toepassing in deze).

In het voorbeeld van de ontwikkelaar is de non-conforme gemeenschappelijke vloer dus een kwestie van de kopers zelf en niet van de VvE. De kopers kunnen wel beslissen hun krachten te bundelen door gezamenlijk een procedure tegen de ontwikkelaar te starten. Het is daarbij zelfs mogelijk dat de VvE voor de eigenaars kan gaan optreden door middel van een machtiging. Dat de VvE dan weliswaar gaat optreden als procespartij doet echter niet af aan het feit dat de daadwerkelijke partij, degene om wiens belangen het daadwerkelijk gaat, in dat geval de betreffende eigenaars blijven. Het wordt daarmee juridisch gezien nog geen kwestie van de VvE.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. R.L. Peutz.

Tags:

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.