Nieuw modelreglement bij ondersplitsing appartementsrechten vastgesteld

Datum 04 / 07 / 2018
Door Anne Vermeulen-Jonkers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Op 7 juni 2018 is het nieuwe modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten 2018 ingeschreven in de openbare registers.

Op grond van artikel 5:106 lid 3 BW is het mogelijk een appartementsrecht onder te splitsen, tenzij de akte van splitsing anders bepaalt. Alle model-splitsingsreglementen staan ondersplitsing toe. Voor de akte van ondersplitsing zelf zijn belangrijke aanpassingen ten opzichte van de standaard model-splitsingsreglementen noodzakelijk. Daarom heeft de KNB in 2006 voor het eerst een model-splitsingsreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten opgesteld.

Het nieuwe modelreglement bij ondersplitsing 2018 is het vervolg hierop en sluit aan op het eerder vastgestelde nieuwe modelreglement 2017 dat eind vorig jaar is vastgesteld. Het nieuwe modelreglement ondersplitsing heeft dezelfde strekking. Ook hierin is rekening gehouden met de nieuwe Wet Verbetering Functioneren VvE’s en is op een aantal punten aansluiting gezocht bij de recente jurisprudentie.

Het modelreglement bij ondersplitsing appartementsrechten 2018 zal in de praktijk als basis worden gebruikt bij het opstellen van (nieuwe) ondersplitsingsakten en/of het wijzigen van bestaande ondersplitsingsakten.

De tekst van het modelreglement bij ondersplitsing 2018 is te vinden via deze link.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling of mr. Anne Vermeulen-Jonkers.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.