Moeten de NAW-gegevens van de bestuurders van een VvE in de kadastrale registers geregistreerd worden?

Datum 05 / 12 / 2014
Door Arzu Ilbay-Korkmaz In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

gemeenschappelijke ruimte

In het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 2006 (MR 2006) is in artikel 53 lid 2 bepaald dat het bestuur ervoor zorg dient te dragen dat de NAW-gegevens van bestuurders in de kadastrale registers worden geregistreerd. Hiervoor bestaat echter geen wettelijke grondslag.

Ten tijde van de vaststelling van het MR 2006 was de wetswijziging 2005, waarbij titel 9 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek werd gewijzigd, een feit. Bij deze wetswijziging is het niet mogelijk gebleken om een regeling te treffen over de publicatie van bestuurdersgegevens in een openbaar register.

In 2008 is in het Handelsregisterbesluit 2008 opgenomen dat de bestuurders bij het registreren van de VvE in het Handelsregister tevens verplicht zijn om onder meer de NAW-gegevens van iedere bestuurder in het Handelsregister te laten registreren. Er is echter geen wettelijke grondslag om deze gegevens tevens in de kadastrale registers te registreren.

Kortom, gelet op het voorgaande komt het bestuur zijn wettelijke verplichting na, indien zij ervoor zorg draagt dat de NAW-gegevens van de bestuurders in het Handelsregister worden geregistreerd. Het bestuur is dus op grond van de wet niet verplicht NAW-gegevens in de kadastrale registers te laten opnemen. Het kadaster is op vrijwillige basis overigens wel bereid gebleken voor registratie zorg te dragen.

Bij vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Arzu Ilbay-Korkmaz LL.B

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.