Moet de VvE altijd de arbitrageregeling uit de akte volgen?

Datum 20 / 08 / 2018
Door Michel Elbers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Cursussen advocatuur

In sommige aktes van splitsing is een arbitrageregeling opgenomen. Op grond van zo’n arbitrageregeling dienen geschillen aan een arbiter te worden voorgelegd en niet aan de rechtbank.

Uit de uitspraak van 3 augustus jl. van de Rechtbank Gelderland, kamer voor kantonzaken, locatie Zutphen, volgt dat onder omstandigheden de arbitrageregeling uit de akte van splitsing dient te worden gepasseerd en dat de rechter dus wel bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

In deze procedure heeft de VvE gesteld dat de burgerlijke rechter niet bevoegd zou zijn omdat in de akte van splitsing een arbitrageregeling is opgenomen. De eigenaar heeft echter aangevoerd dat de rechter ondanks de arbitrageregeling in de akte van splitsing wel degelijk bevoegd is om de zaak in behandeling te nemen. Als argument hiervoor is aangevoerd dat een uitspraak met betrekking tot nietigheid en/of vernietigbaarheid van besluiten van de vergadering van eigenaars van belang is voor alle belanghebbenden. Aangezien de uitspraak van de arbiter slechts geldt tussen de partijen die de arbitrage zijn overeengekomen, kan de weg naar de burgerlijke rechter in verband met vernietiging en nietigheid van besluiten van een rechtspersoon niet door middel van een arbitrageregeling worden beperkt.

De rechter oordeelt dat in dit geval, waarin er sprake is van nietigheid en/of vernietigbaarheid van besluiten, een burgerlijke rechter noodzakelijk is. De rechtbank heeft zich dan ook bevoegd verklaard om van het geschil tussen partijen kennis te nemen. Deze uitspraak is in lijn met een eerder arrest van de Hoge Raad.

Voor vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Michel Elbers of Sanne Siebes.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.