Kunnen huurders worden geweigerd vanwege een slechte betalingsmoraal?

Datum 27 / 01 / 2011
Door Marnix Nijenhof In Nieuwsberichten en Blog

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hof Den Haag heeft in een arrest van 24 mei 2011 geoordeeld dat een woningcorporatie een kandidaat-huurder mag weigeren die een verleden heeft van betalingsachterstanden en ontruimingen. Dit mag de corporatie doen ondanks het feit dat de kandidaat-huurder op basis van het verdelingssysteem in aanmerking zou kunnen komen voor een woning.

De betalingsmoraal van de kandidaat-huurder laat zeer te wensen over. Ook bij de betreffende woningcorporatie heeft huurder een “oude” huurschuld waarop door hem in geen jaren is afgelost. De woningcorporatie voert deze twee redenen (oude huurschuld en een verleden van achterstanden en ontruimingen) aan om de kandidaathuurder te weigeren. Het hof steunt de woningcorporatie en overweegt dat van de woningcorporatie in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij de kandidaat-huurder het voordeel van de twijfel gunt. De kandidaat-huurder heeft onvoldoende onderbouwd dat hij bereid is zijn betaalgedrag te verbeteren. Er zijn door kandidaat-huurder wel enige waarborgen voorgehouden (machtiging Sociale Dienst etc.), maar deze zijn – in het oog van het hof – onvoldoende effectief. Daarnaast heeft kandidaat-huurder onvoldoende aangetoond dat er voor hem geen andere mogelijkheden zijn om een woning te huren, bijvoorbeeld in een andere regio.
Conclusie is dat de woningcorporatie in dit geval niet in strijd heeft gehandeld met haar maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht ten opzichte van de kandidaat-huurder door hem niet te aanvaarden als huurder. De volledige uitspraak is hier te vinden onder LJN: BQ6606.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Marnix Nijenhof of mr. Michel Elbers.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.