Michel Elbers, 26 maart 2013

Wijziging huishoudelijk reglement versus splitsingsreglement

Bekend is, dat in een huishoudelijk reglement in beginsel slechts regels van orde en feitelijk gebruik mogen worden opgenomen en dat die bepalingen nooit in strijd met de wet en/of het splitsingsreglement mogen zijn. Dat is een vaste regel, welke vele malen in de rechtspraak is bevestigd.

Toch is men zich blijkbaar niet altijd bewust van deze regel. Het komt regelmatig voor, dat in het HR van het reglement afwijkende bepalingen staan. Dat is dan, omdat de reglementsbepalingen als te “strak” of te weinig “flexibel” worden ervaren. Zo ook de VvE, die besloot in het HR onder meer de mogelijkheid te openen om op een parkeerplaats reparatiewerkzaamheden te laten uitvoeren, waar in het reglement een dergelijk gebruik strikt was verboden. De rechtbank midden-nederland was onverbiddelijk: deze nieuwe bepaling is zondermeer in strijd met het reglement en dient daarom als niet geschreven te worden beschouwd. De VvE beriep zich er voorts nog wel op, dat zij de mogelijkheid heeft toestemming te geven voor een van de bestemming afwijkend gebruik, doch ook die vlieger ging niet op. Een met name genoemd gebruiksverbod in het reglement kan niet zomaar met een vergaderbesluit opzij worden gezet. Dat kan alleen met een besluit, gebaseerd op vier/vijfde deel van het totaal van het in de akte opgenomen aantal stemmen, dus feitelijk alleen via een wijziging van de akte.

Al met al: reglement is en blijft reglement. Afwijkende regelingen in het HR zijn en blijven niet mogelijk.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Michel Elbers.

Lees ook

De aannemer is vrij in keuze herstelmethode

Tijdens een arbitrageprocedure in het kader van een beroep op een garantie- en waarborgregeling van het GIW, SWK of Woningborg, wordt doorgaans door de arbiter een...

Lees volledig bericht