Rijssenbeek Advocaten, 19 januari 2015

Welke instantie is bevoegd?

De meeste opdrachtnemers, zoals aannemers, leveranciers, onderhoudsbedrijven en hoveniers, verklaren algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst die wordt ondertekend door de VvE. Wie leest deze algemene voorwaarden en wat wordt nu er eigenlijk in bepaald?

Een standaard bepaling die in veel algemene voorwaarden wordt opgenomen, is welke instantie bevoegd is te oordelen indien tussen de opdrachtnemer en de VvE  een geschil ontstaat. Indien daarover niets wordt bepaald is de burgerlijke rechter bevoegd.

Aannemers verklaren echter bijvoorbeeld vaak de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Het kan ook zijn dat de opdrachtnemer in zijn algemene voorwaarden een specifieke geschillencommissie bevoegd verklaart.

Voordelen van geschillencommissies zijn de doorgaans lage kosten voor een procedure en de aanwezigheid van arbiters die gespecialiseerd in het vakgebied waarop het geschil zich toespitst. Nadelen van geschillencommissies zijn dat zij een geheel eigen reglement hebben, waarmee vaak wordt afgeweken van de regels en de mogelijkheden bij de burgerlijke rechter. Voorts worden arbiters niet altijd ondersteund door een jurist. Daardoor kan het gebeuren dat een meer praktische uitspraak wordt gedaan, dan een uitspraak die volledig  in lijn is de wetgeving en de rechtspositie van partijen. Daar komt nog bij dat sommige geschillencommissies dusdanig klein zijn, dat zij slechts sporadisch uitspraken doen in geschillen en daardoor ook weinig ervaring hebben in het beslechten daarvan.

Het is dan ook zaak dat algemene voorwaarden altijd goed worden bestudeerd door de VvE waarbij dan moet worden bekeken welke instantie bevoegd is te beslissen in een voorkomend geschil. Indien de VvE niet akkoord wil gaan met de bevoegde instantie, dan zal zij dat voorafgaand schriftelijk kenbaar moeten maken aan de opdrachtnemer. De VvE zal daarbij tevens een voorstel moeten doen voor welke instantie zij dan wel bevoegd wil verklaren en daarvoor ook expliciet akkoord moeten vragen aan de opdrachtnemer. Mocht de opdrachtnemer niet akkoord gaan met wijziging van de bevoegde instantie, dan kan de VvE er altijd voor kiezen het aanbod van de opdrachtnemer in zijn geheel van de hand te wijzen en met een andere opdrachtnemer te contracteren.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Mark van der Lubbe

Foto Furmerus flat
Lees ook

De volmacht: hoe zit het ook alweer?

Met de start van 2015 staat ook weer een nieuw vergaderseizoen voor de deur. In de aanloop naar de vergaderingen van eigenaars die in de komende maanden plaats gaa...

Lees volledig bericht