balkonvloer
Sanne Siebes, 4 juni 2019

Waar houdt de vloer op en begint de afwerklaag bij een appartement?

Regelmatig wordt door VvE’s de vraag aan ons voorgelegd wat precies tot de afwerklaag van bijvoorbeeld een balkon moet worden gerekend. Ook in de jurisprudentie is hier de laatste tijd aandacht aan besteed.

De Rechtbank Overijssel, kamer voor kantonzaken, locatie Zwolle, heeft recent een uitspraak gedaan in een zaak waarin dit aan de orde is. Aan de rechter is voorgelegd of de vlonders al dan niet tot de gemeenschappelijke zaken van de VvE behoren.

De rechtbank vindt bij beantwoording van deze vraag van doorslaggevend belang of de balkons en terrassen zonder de vlonders geschikt zijn om te gebruiken. Als een betonvloer onder de vlonders is aangebracht, dan kan de vloer ook worden gebruikt als de vlonders verwijderd worden. Als een bitumenafdeklaag onder de vlonders is aangebracht dan kan dit volgens de rechter niet. De bitumenafdeklaag functioneert daarnaast als dak voor de ondergelegen appartementen. De rechter oordeelt dan ook dat een terrasvloer waarop een bitumenafdeklaag is aangebracht te kwetsbaar is om te gebruiken zonder vlonders. Gelet op hierop is de rechter dan ook van oordeel dat de vlonders aangebracht op een betonvloer als afwerklaag moeten worden aangemerkt en daarom privé zijn. De vlonders die aangebracht zijn op de bitumenafdeklaag worden aangemerkt als vloer en zijn daarom gemeenschappelijk.

Zeer recentelijk kwam bij het Hof Arnhem-Leeuwarden in een zaak tussen de VvE en X ook de vraag aan de orde waar de vloer ophoudt en de afwerklaag begint. X heeft aangevoerd dat de balkons vanwege de kwetsbaarheid van de bitumenafdeklaag zonder verdere afwerking niet gebruikt kunnen worden/beloopbaar zijn. X stelt dat een vloer een beloopbare bodem moet zijn. Alles wat nodig is om die vloer beloopbaar te maken voor gebruik behoort volgens X tot de vloer en dus ook tot de gemeenschappelijke gedeelten van de VvE. Alleen datgene wat de eigenaar zelf aanbrengt op de vloer behoort tot het privégedeelte volgens X.

Het Hof oordeelt dat hetgeen X heeft gesteld niet uit de splitsingsakte volgt. Daar staat tegenover dat uit de splitsingsakte ook niet volgt wat dan wel precies onder vloer moet worden verstaan en wat onder afwerklaag. In dit specifieke geval oordeelde het Hof dat alles wat op de bitumen afdeklaag wordt aangebracht tot het privégedeelte behoort.

Alhoewel nog geen eenduidige lijn te ontdekken is in de jurisprudentie over dit onderwerp, geeft de uitspraak van het Hof wel handvatten met betrekking tot de beoordeling of sprake is van vloer of afwerklaag. De stelling dat een vloer altijd beloopbaar moet zijn, gaat in ieder geval niet op. Het blijft echter belangrijk om elk geval individueel te beoordelen.

Als u vragen hebt over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sanne Siebes.

architect architecture blueprint
Lees ook

Vergroten appartement met kelder

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld waar een appartementseigenaar rekening mee moet houden bij het vergroten van zijn appartement met een kelder om zodoende meer...

Lees volledig bericht