architect architecture blueprint
Lara Hesseling, 23 mei 2019

Vergroten appartement met kelder

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld waar een appartementseigenaar rekening mee moet houden bij het vergroten van zijn appartement met een kelder om zodoende meer woonruimte te krijgen. Vaak realiseert die eigenaar zich wel dat hij hiervoor bij de gemeente een omgevingsvergunning zal moeten aanvragen. Maar ook de regels die tussen appartementseigenaars onderling gelden zijn van belang.

In de reeks van modelreglementen bij splitsing (1973, 1983, 1992, 2006 en 2017) is bepaald dat iedere onderbouw zonder toestemming van de vergadering van eigenaars verboden is. Niet ondenkbaar is dat een eigenaar, die toestemming wil verkrijgen voor het vergroten of realiseren van een kelder, aan de vergadering van eigenaars zijn/haar bouwplannen zal moeten toelichten.

Het is de vergadering vervolgens toegestaan om aan het verlenen van haar toestemming voorwaarden te verbinden. Bijvoorbeeld dat een onherroepelijke omgevingsvergunning wordt verkregen en dat alle kosten voor het realiseren van de kelder en het toekomstige onderhoud van de kelder voor rekening van de betreffende eigenaar komen. Ook zou als voorwaarde gesteld kunnen worden dat de eigenaar aansprakelijk wordt gehouden voor eventuele schade aan het gebouw, die zou kunnen ontstaan tijdens of na de werkzaamheden.

Toestemming van de vergadering voor het realiseren van de kelder alleen is veelal niet voldoende. De splitsingsakte zal in de meeste gevallen gewijzigd moeten worden. Dit indien de kelder zich namelijk buiten de begrenzing van het privégedeelte, zoals dit op de splitsingstekening is weergegeven, bevindt. Er zal dus een nieuwe splitsingstekening moeten komen. Verder zal de kelder als extra woonlaag aan de omschrijving van het betreffende appartement toegevoegd moeten worden, zal eventueel het breukdeel van het appartement aangepast moeten worden en zullen eventueel ook de stemmen wijzigen. Voor zover de vergadering en de eigenaar zijn overeengekomen dat alle onderhouds- en vervangingskosten van de kelder voor rekening van die eigenaar zullen komen, dient dit in het splitsingsreglement vastgelegd te worden.

Meer informatie over het wijzigen van de splitsingsakte kunt u vinden op onze website

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

adorable animal cat
Lees ook

Huisdierenverbod in het huishoudelijk reglement van de VvE is nietig

In 1993 oordeelde de Hoge Raad dat een verbod tot het houden van honden in het huishoudelijk reglement van een VvE in stand kon blijven. Volgens de Hoge Raad stond...

Lees volledig bericht