Anne Vermeulen-Jonkers, 3 maart 2021

Stookkosten en de VvE

Bij wie moet de VvE de stookkosten in rekening brengen, indien een eigenaar zijn appartement verhuurt: de eigenaar/verhuurder of de huurder? In een recente uitspraak, waarbij Rijssenbeek Advocaten de VvE heeft bijgestaan, oordeelt de kantonrechter dat deze kosten voor rekening van de eigenaar komen.

Warmtewet
De eigenaar stelde dat de VvE de kosten in rekening moet brengen bij de huurder, omdat hij als verhuurder wordt uitgezonderd van de verplichtingen van de Warmtewet. De kantonrechter verwerpt dit verweer, reeds omdat de eigenaar niet kan worden aangemerkt als een verhuurder in de zin van de Warmtewet, zoals deze ten tijde van de verhuur gold. Per 1 juli 2019 wordt met een verhuurder (i.d.z.v. de Warmtewet) gedoeld op een eigenaar van een voor verhuur bestemde woonruimte of bedrijfsruimte in Nederland en is de eigenaar dus een verhuurder in de zin van de Warmtewet. Deze wijziging van de Warmtewet leidt er echter niet toe dat de stookkosten niet voor rekening van de verhuurder komen, omdat de bijdrageverplichting niet uit de Warmtewet, maar uit de akte van splitsing voortvloeit.

Stookkosten voor rekening gezamenlijke eigenaars
De stookkosten zijn kosten die op grond van de Modelreglementen voor rekening komen van de gezamenlijke eigenaars. De Warmtewet verplicht een VvE sinds 1 juli 2019 de bijdrageverplichting van de eigenaars vast te stellen aan de hand van het daadwerkelijke verbruik door middel van warmtemeters, warmtekostenverdelers of een andere verdeelsystematiek. De Warmtewet bepaalt echter niet dat de kosten bij de daadwerkelijke verbruiker in rekening moeten worden gebracht. Aangezien de stookkosten op grond van het Modelreglement voor rekening van de eigenaars komen en de Warmtewet daar geen uitzondering op maakt, is het aan de verhuurder die kosten al dan niet door  te belasten aan de huurder.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat een VvE ook bij de huidige Warmtewet de stookkosten in rekening moet brengen bij de eigenaar en dat het aan de eigenaar is om die kosten door te belasten aan de huurder.

Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Bram Willemsen.

Lees ook

Ruzie over bewaking op Curaçao doet bestuurder VvE de das om!

Het prestigieuze park ‘Coral Estate’ op Curaçao is reeds enige jaren toneel van gerechtelijke procedures. Recent is uitspraak gedaan in twee kort geding procedures...

Lees volledig bericht