Anne Vermeulen-Jonkers, 14 augustus 2020

Slapende VvE activeren

In Nederland is een groot aantal ‘slapende’ VvE’s. Dit betekent dat de VvE niet actief is en dus ook niet vergadert. Meestal is er in dat geval ook geen bestuurder benoemd en wordt er niet gezamenlijk gespaard voor het onderhoud van het gebouw. Wanneer een slapende VvE niet spaart, kan dit leiden tot achterstallig onderhoud aan het gebouw. Om die reden is elke VvE sinds 2018 verplicht jaarlijks een minimumbedrag voor groot onderhoud te reserveren. Dit wordt ook wel het reservefonds genoemd. Had de VvE op 1 januari 2018 nog geen reservefonds, dan geldt de verplichting vanaf 1 januari 2021. Daarnaast is elke VvE verplicht ingeschreven te staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hoe activeert u een slapende VvE?   
Als appartementseigenaar kunt u actie ondernemen om een slapende VvE actief te krijgen. Dit kunt u doen door een vergadering van eigenaars bijeen te roepen. Tijdens deze vergadering kunt u met de overige eigenaars afspraken maken over het beheer en onderhoud van het gebouw.
Daarnaast moeten tijdens de eerste vergadering de volgende zaken geregeld worden:

  • benoemen van een bestuurder;
  • de VvE en bestuurder inschrijven bij de KvK;
  • een bankrekening openen op naam van de VvE;
  • een begroting opstellen of iemand benoemen om de begroting en een onderhoudsplan op te laten stellen;
  • maandelijkse (voorschot-)bijdrage vaststellen;
  • afsluiten van een opstalverzekering voor het complex.

Na het activeren van de VvE is het uiteraard van belang om de VvE ook actief te houden. Organiseer op zijn minst één vergadering van eigenaars per jaar.

Heeft u vragen over het activeren van een VvE? Neem dan gerust contact op met Fleur Messink

Lees ook

Rechtsgeldig (proces)besluit in coronatijd

Zeker in coronatijd bestaan binnen VvE’s veel discussies over de rechtsgeldigheid van vergaderingen en de besluitvorming. Dit onderwerp is onlangs aan bod gekomen ...

Lees volledig bericht