Anne Vermeulen-Jonkers, 1 maart 2021

Ruzie over bewaking op Curaçao doet bestuurder VvE de das om!

Het prestigieuze park ‘Coral Estate’ op Curaçao is reeds enige jaren toneel van gerechtelijke procedures. Recent is uitspraak gedaan in twee kort geding procedures nadat bestuursleden elkaar hadden geschorst.

Op Curaçao is het gebruikelijk dat het eigen terrein van bewaking wordt voorzien. Voor VvE’s geldt dat dit een gemeenschappelijke aangelegenheid is. De meeste VvE’s voorzien hun terrein van een speedgate of slagboom met fysieke bewaking. Zo ook op Coral Estate. Daar was – blijkens de uitspraak – onenigheid ontstaan tussen de bestuursleden onderling over welk bedrijf de bewaking moest gaan uitvoeren. De onenigheid was voor de penningmeester aanleiding om de voorzitter en het medebestuurslid te schorsen. Daarop reageerde de voorzitter en het medebestuurslid een dag later door de penningmeester te schorsen.

In tegenstelling tot de Nederlandse modelsplitsingsreglementen, is in de splitsingsakte van Coral Estate de mogelijkheid gecreëerd voor bestuurders om elkaar te schorsen. De penningmeester had zich er alleen niet van vergewist dat dit enkel kan met een volstrekte meerderheid van stemmen. Daarvan maakte de voorzitter en het medebestuurslid vervolgens gebruik, door met twee van de drie stemmen – en dus een volstrekte meerderheid – te besluiten vóór schorsing van de penningmeester.

De rechter oordeelt dat over de deugdelijkheid van de aan die schorsing ten grondslag gelegde redenen in de kort gedingen niet kan en hoeft te worden geoordeeld. Wel kan volgens de rechter worden vastgesteld dat – alleen al door de onhoudbare verhoudingen tussen de bestuursleden – niet bij voorbaat kan worden geoordeeld dat de voorzitter en het medebestuurslid in redelijkheid niet tot hun schorsingsbesluit hadden kunnen komen.

Dat is voldoende voor de rechter om de vordering van de VvE, de voorzitter en het medebestuurslid toe te wijzen. De penningmeester wordt zodoende veroordeeld de administratie van de VvE, bankcodes e.d. af te geven op straffe van een dwangsom, tenzij de vergadering alsnog tot opheffing van de schorsing heeft besloten.

Een bestuur kan discussies als deze voorkomen door de vergadering van eigenaars zo gedetailleerd mogelijk te laten besluiten. Dat wil zeggen dat het bestuur ervoor kan kiezen om de vergadering niet enkel te laten besluiten over de kosten voor – in dit geval – de beveiliging, maar zich ook te laten uitspreken over welk bedrijf de beveiliging moet gaan uitvoeren. Dit voorkomt discussie binnen het bestuur en voorkomt tevens dat de vergadering op een later moment het bestuur verwijt een verkeerde partij te hebben gekozen.

Heeft een VvE of appartementseigenaar op Curaçao een (dreigend) conflict, dan bestaat behoefte aan een advocaat die gespecialiseerd is in het appartementsrecht.

Lees ook

Onjuiste meting woonoppervlakte: makelaar aansprakelijk, omvang schadevergoeding

Eerder schreven we over de verplichting van makelaars om de juiste netto-woonoppervlakte in de verkoopinformatie (op bijv. Funda.nl) te vermelden. Het vermelden va...

Lees volledig bericht