Anne Vermeulen-Jonkers, 16 juni 2020

Recht op vrije advocaatkeuze voor de VvE verder verruimd

In een zeer recente procedure bij het Europese Hof Van Justitie heeft het Europees Hof geoordeeld over verdere verruiming van de vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden. In 2013 oordeelde het Europees Hof al dat het recht op vrije advocaatkeuze bestaat vanaf het moment dat een gerechtelijke procedure wordt opgestart. In 2017 werd daar de administratieve procedure bij het UWV  en de bezwaarprocedure bij een bestuursorgaan aan toegevoegd. Dit houdt in dat een rechtsbijstandsverzekerde in die gevallen zelf een advocaat mag kiezen en dat de kosten door de rechtsbijstandsverzekering worden vergoed.

Met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 14 mei 2020 is het recht op vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden verder verruimd. In deze kwestie heeft het Europees Hof geoordeeld dat het begrip “gerechtelijke procedure” niet kan worden beperkt tot uitsluitend de niet-administratieve procedures voor een gerecht. Elke fase die kan leiden tot een gerechtelijke procedure, zelfs een voorgaande fase, valt onder het begrip “gerechtelijke procedure”.

Dit betekent dus dat de VvE niet alleen in het geval van een gerechtelijke procedure het recht op vrije advocaatkeuze heeft, maar ook in het traject dat daaraan vooraf gaat. Het moet dan wel gaan om een buitengerechtelijke bemiddeling die tot een (bindend) akkoord tussen partijen kan leiden. In dat geval is behoefte aan rechtsbescherming en heeft een VvE met een rechtsbijstandsverzekering recht op vrije advocaatkeuze.

Als uw VvE een rechtsbijstandsverzekeraar heeft dan heeft de VvE dus ook in geval van buitengerechtelijke bemiddeling het recht om op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf een advocaat uit te kiezen die de zaak van de VvE in behandeling neemt. Mocht bij uw VvE een kwestie spelen die u graag via de rechtsbijstandsverzekeraar bij ons kantoor wil aanbrengen, dan helpen we u daar uiteraard graag bij.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Esther van Riet of Sanne Siebes

Lees ook

(Ver)huurders en het coronavirus II

In onze @Rijssenbeek van 16 april 2020 zijn wij ingegaan op (ver)huurders en het coronavirus. Inmiddels zijn we bijna twee maanden verder en zijn ontwikkelingen te...

Lees volledig bericht