Esther van Riet, 13 mei 2016

Recht op vrije advocaatkeuze verruimd

Recent heeft het Europese Hof van Justitie het recht op vrije advocaatkeuze van een rechtsbijstandsverzekerde bevestigd en verruimd. Het Europese Hof heeft op 7 april 2016 geoordeeld dat ook voor de ontslagaanvraag bij het UWV en de bezwaarprocedure bij een bestuursorgaan een verzekerde recht heeft op een advocaat naar keuze. Dit is goed nieuws voor VvE’s met een rechtsbijstandsverzekering. Een rechtsbijstandsverzekeraar kan de VvE niet (meer) weigeren een procedure te laten behandelen door specialisten in het appartementsrecht.

Wat is het recht op vrije advocaatkeuze ook alweer?
Een rechtsbijstandsverzekerde heeft recht op een advocaat, of een andere gekwalificeerde persoon, naar keuze, om zijn belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. Deze regel heeft tot doel de belangen van de verzekerde ruime bescherming te bieden. Deze belangen worden uiteraard beter beschermd door een advocaat met specialistische kennis van het desbetreffende rechtsgebied.

Eerder werd door het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het recht op vrije advocaatkeuze ook geldt voor zogeheten kantonzaken. Dit is gunstig, aangezien in het appartementsrecht een grote rol is toebedeeld aan de kantonrechter. Denk bijvoorbeeld aan zaken over een vervangende machtiging of vernietiging van een besluit.

Wanneer de voor rechtsbijstand verzekerde VvE in een juridische procedure wordt betrokken of zelf een procedure wenst op te starten, mag de VvE ervoor kiezen haar belangen te laten behartigen door een advocaat naar keuze. Nu ligt de specialistische kennis van Rijssenbeek Advocaten binnen handbereik van iedere VvE.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Esther van Riet of mr. Silvana Visser.

Lees ook

Van VR-ketel naar HR-ketel in een VvE

Op basis van de Europese regels, die in Nederland van toepassing zijn verklaard, dienen alle nieuwe gasketels vanaf 26 september 2015 te worden voorzien van een en...

Lees volledig bericht