Zuidplein flat
Lara Hesseling, 13 mei 2016

Praktijkvoorbeeld opheffing ondersplitsing

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of het mogelijk is om een bestaande splitsing in appartementsrechten op te heffen. Ook wordt ons deze vraag gesteld in de volgende situatie.   Een gebouw is gesplitst in twee (hoofd)appartementsrechten: A-1: bedrijfsruimte A-2: woningen   In het splitsingsreglement is vastgelegd dat de bedrijfsruimte en de woningen voor wat betreft onderhoudskosten en besluitvorming zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn.   Vervolgens is A-2 gesplitst in drie (onder)appartementsrechten: A-3: woning, eigendom van X, belast met hypotheek A-4: woning, eigendom van Y, belast met hypotheek A-5: woning, eigendom van Z, belast met hypotheek   Na een paar jaar wil de eigenaar van de bedrijfsruimte zijn privégedeelte verbouwen tot woning. Voor deze verbouwing heeft de eigenaar toestemming van de vergadering nodig, maar zal tevens de hoofdsplitsingsakte gewijzigd moeten worden. Omdat er na de verbouwing sprake zal zijn van vier woningen onderzoeken de eigenaars de mogelijkheid om tot één splitsing en dus tot één VvE te komen. Welke stappen moeten hiervoor genomen worden?

1. Opheffen ondersplitsing: Hiervoor is 100% medewerking van de eigenaars nodig en toestemming van o.a. alle hypotheekhouders

  • A-2 wordt gezamenlijk eigendom van X, Y en Z
  • De vereniging van ondereigenaars wordt van rechtswege ontbonden; voor zover er geld in kas zit, moet het vermogen vereffend worden
  • Door opheffing van de ondersplitsing komen alle hypotheekrechten op A-2 te rusten

2. Wijziging hoofdsplitsing en toedeling: Hiervoor is wederom 100% medewerking van de eigenaars nodig (in dit geval is een zogenaamd  80%   besluit” niet mogelijk) en toestemming van alle hypotheekhouders

  • A-1: bestemming wordt gewijzigd naar woning
  • A-6 (oud A-2): wordt toegedeeld aan X
  • A-7 (oud A-2): wordt toegedeeld aan Y
  • A-8 (oud A-2): wordt toegedeeld aan Z
  • Splitsingsreglement aanpassen, in ieder geval voor wat betreft breukdelen en stemmen
  • Splitsingstekening aanpassen
  • Doorhalen oude hypotheekrechten en vestigen nieuwe hypotheekrechten

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

Lees ook

VvE & Energie

De afgelopen jaren is het energierecht een vast onderdeel van onze dienstverlening geworden. Vele cliënten hebben zich al door ons laten bijstaan. Vandaag lanceert...

Lees volledig bericht