, 30 juli 2021

Mag een VvE besluiten over een privégedeelte van een appartementseigenaar?

Onlangs verscheen er een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. In deze zaak heeft de vergadering van eigenaars van de betreffende VvE besloten dat het bordes, behorend bij de privégedeelten van de appartementseigenaars, leeg moet blijven ten behoeve van de toegang voor (mindervalide) bezoekers.

Het besluit van de VvE houdt in dat de eigenaars van de betreffende privégedeelten hun privégedeelten, waarvan zij het exclusieve gebruik hebben, voor een deel niet meer zouden kunnen gebruiken.

Het hof heeft het besluit van de vergadering van eigenaars vernietigd. Het hof vindt het besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid, vanwege de vergaande inbreuk op het gebruiksrecht. Het hof oordeelde dat deze beperking van het uitsluitend gebruik zo ver gaat dat geen sprake meer is van beheer over de gemeenschap, maar van beschikken over een privégedeelte. Daarvoor is een wijziging van de splitsingsakte nodig en kan de VvE dus ook niet volstaan met een gewoon meerderheidsbesluit. Tevens heeft het hof geoordeeld dat het besluit in strijd is met de wet en dus nietig is, omdat het besluit ziet op het gebruik van de privégedeelten door derden. In dit specifieke geval is de besluitvorming van de vergadering te vergaand geweest, maar de wet en splitsingsaktes maken het mogelijk om in schadekwesties wel besluiten te kunnen nemen over het privégedeelte.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Dan kunt u contact opnemen met Fleur Messink.

zwart en wit appartement
Lees ook

Bestemming bedrijfs-/kantoorruimte bij een VvE

Onlangs heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak (klik hier) waarbij de uitleg van de bestemming “bedrijfs-/kantoorruimte” bij een appartement ...

Lees volledig bericht