Appartementencomplex
Rijssenbeek Advocaten, 29 november 2016

Kosten bij vervreemding van een appartementsrecht

In de praktijk komt het vaak voor dat aan een eigenaar als verkoper en/of aan een aspirant-eigenaar als koper van een appartementsrecht, vanuit de VvE een bijdrage in rekening wordt gebracht. Deze bijdrage ziet veelal op vergoeding van de werkzaamheden die het bestuur of de beheerder van de VvE moet verrichten in verband met de overdracht van het appartementsrecht.

Bestaat er eigenlijk wel een grondslag voor het in rekening brengen van een dergelijke bijdrage? De modelreglementen 1992 en 2006 bieden hiervoor een duidelijke grondslag.

In de modelreglementen 1992 (artikel 28 lid 7 en 8) en 2006 (artikel 40 lid 8 en 9) wordt onderscheid gemaakt tussen “een financiële bijdrage ter zake de eigendomsoverdracht” en “informatiekosten”. De financiële bijdrage dient bij verkoper in rekening te worden gebracht en de informatiekosten bij koper. Let wel, in modelreglement 2006 is de term “informatiekosten” aangevuld met de term “toetredingskosten”. Daarnaast is dan bepaald dat het moet gaan om kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt.

De modelreglementen 1973 en 1983 bieden een minder duidelijke grondslag voor het in rekening brengen van kosten aan verkoper en/of koper. Betoogd kán worden dat deze kosten moeten worden gezien als een bijzondere bijdrage voor rekening van de verkoper en/of loon voor het bestuur voor rekening van de koper. Dit is terug te vinden in respectievelijk artikel 25 lid 3 en 4 modelreglement 1973 en artikel 28 lid 3 en 4 modelreglement 1983.

Overigens worden de kosten bij overdracht van een appartementsrecht veelal door de beheerder van de VvE rechtstreeks in rekening gebracht bij de verkoper en/of de koper. Dit is formeel gezien echter onjuist. De modelreglementen bieden immers enkel een grondslag voor de verhouding tussen de VvE en de eigenaar (als verkoper), en tussen de VvE en de aspirant-eigenaar (als koper). Het is dus de VvE die dergelijke kosten in rekening kan brengen. Uiteraard kan in de overeenkomst tussen de VvE en haar beheerder zijn bepaald dat de VvE kosten aan de beheerder verschuldigd is voor de werkzaamheden die de beheerder verricht bij overdracht van een appartementsrecht.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Paul Bekkers.

Appartementen meerdere verdiepingen
Lees ook

Een verouderd splitsingsreglement: moet de VvE daar iets mee?

Veel VvE’s hebben te maken met een verouderd splitsingsreglement. In beginsel zou een VvE goed uit de voeten moeten kunnen met bijvoorbeeld een modelreglement van ...

Lees volledig bericht