brandscan- visserstaete Soest
Rijssenbeek Advocaten, 5 augustus 2014

Ingebruikgeving gemeenschappelijk dak als dakterras aan eigenaar (opnieuw) toegestaan

Onlangs heeft ons kantoor een VvE in hoger beroep bijgestaan in een kwestie over de aanleg van een dakterras ten behoeve van één eigenaar op een gemeenschappelijk dak. Klik hier voor de uitspraak.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verwerpt evenals de kantonrechter het standpunt van de eigenaar dat met het exclusief in gebruik geven van een gemeenschappelijke zaak, in strijd met de akte van splitsing wordt gehandeld. Het Hof oordeelt vervolgens dat door de toestemming aan één van de appartementsgerechtigden het dak als dakterras in gebruik te nemen, de bestemming van het dak als zodanig niet wijzigt.

De functie van het dak blijft immers gehandhaafd en de overige appartementseigenaren worden dan ook niet beperkt in het genot van de oorspronkelijke bestemming van het dak. De VvE wordt dus in het gelijk gesteld.

Het vorenstaande bevestigt de vaste lijn van de eerdere jurisprudentie op dit punt. Dat betekent dat met een meerderheidsbesluit een gemeenschappelijk dak in gebruik kan worden gegeven aan één van de appartementsgerechtigden om een dakterras te realiseren.  Behoudens het geval dat de akte van splitsing op dit punt een beperking inhoudt, kan de vergadering van eigenaars dus besluiten tot ingebruikgeving van het gemeenschappelijke dak aan één van de appartementsgerechtigden. Zulks mits de toestemming persoonlijk en tijdelijk van aard is en het dakterras voor herstel vatbaar is. Uiteraard is het van belang dat andere afspraken daaromtrent – zoals kosten onderhoud, aansprakelijkheid en verhoging verzekeringspremie – in een gebruiksovereenkomst tussen de VvE en de betreffende eigenaar worden vastgelegd.

Heeft u vragen over een gebruiksovereenkomst aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Geinzicht
Lees ook

Extra appartementsrecht en wijzigen splitsingsakte

Regelmatig wordt de vraag gesteld hoe te handelen wanneer een VvE een nieuw (extra) appartementsrecht aan een bestaande splitsing in appartementsrechten wil toevoe...

Lees volledig bericht