Flatgebouw brugge
Rijssenbeek Advocaten, 7 maart 2017

Het verlenen van volmachten aan werknemers van beheerkantoor, let op!

Over de volmacht is eerder een @Rijssenbeek en een uitgebreid artikel op onze website verschenen. In aanvulling daarop wijzen wij u graag op de voor de praktijk relevante uitspraak van het Hof Den Haag.

In deze uitspraak staat artikel 49 van Modelreglement 2006 centraal. Hierin staat dat een VvE-bestuurder niet als gevolmachtigde kan optreden. Voor de goede orde: in de Modelreglementen van 1973, 1983 en 1992 komt die bepaling niet voor. Wat was er aan de hand?

Een appartementseigenaar had de “technisch manager” van het beheerkantoor van de  VvE gemachtigd voor de vergadering van eigenaars. Dit beheerkantoor was naast beheerder, ook bestuurder van de VvE. Om die reden zou de volmachtverlening aan de technisch manager in strijd zijn met artikel 49 van Modelreglement 2006. Althans dat werd gesteld. Het Hof Den Haag oordeelt echter anders.

Het Hof overweegt dat de technisch manager geen bestuurder van de VvE is. Weliswaar is diens werkgever (het beheerkantoor) geregistreerd als bestuurder van de VvE, maar dat wil nog niet zeggen dat hij daarmee zelf ook bestuurder is. Dit zou anders zijn als hij geregistreerd zou staan als bestuurder van het beheerkantoor, maar daar was in dit geval geen sprake van.

De technisch manager van het beheerkantoor kon dus niet als bestuurder van de VvE gekwalificeerd worden. Daarom was de aan hem verleende volmacht niet in strijd met artikel 49 van Modelreglement 2006, aldus het Hof.

Als de situatie zich voordoet dat een appartementseigenaar een volmacht aan een werknemer van een beheerkantoor verleent, let dan op! Als die werknemer geen bestuurder is van het beheerkantoor, dan zal die volmachtverlening niet ongeldig zijn wegens strijd met artikel 49 van Modelreglement 2006. Is hij dat wel, en staat het beheerkantoor geregistreerd als bestuurder van de VvE, dan niet. Dit laatste uiteraard alleen indien artikel 49 van Modelreglement 2006 van toepassing is.

 

Burgerlijkwetboek ANP
Lees ook

Wetswijziging appartementsrecht (vooralsnog) niet van kracht

In de @Rijssenbeek van 17 januari 2017 hebben wij aangegeven dat het wetsvoorstel tot wijziging van het appartementsrecht op zich liet wachten. Ondanks dat de wets...

Lees volledig bericht