Michel Elbers, 7 februari 2014

Het HR van VvE’S met MR 1973 mag ook bepalingen bevatten met betrekking tot het gebruik van de privégedeelten

In de beschikking van het Gerechtshof Den Haag van 28 januari 2014 heeft het Hof geoordeeld dat een veel gehoorde stelling dat het huishoudelijk reglement van een VvE met MR 1973 geen regels zou mogen bevatten ten aanzien van het gebruik van privégedeelten onjuist is.

Zoals volgt uit artikelen 9 en 28 MR 1973 is het huishoudelijk reglement bedoeld om gemeenschappelijke zaken te regelen. Hieronder valt niet alleen het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten, maar ook het gebruik van de privégedeelten, voor zover dat gebruik (onredelijk nadelige) effecten heeft op of gevolgen heeft voor de gemeenschappelijkheid of het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten.

Volgens het Hof mag enige regulering van gedrag in de privégedeelten ter vermijding van overlast voor de overige appartementseigenaren ook in het huishoudelijk reglement tot uitdrukking komen. Op grond van deze beschikking mogen VvE’s met MR 1973 dus ook in hun huishoudelijk reglement normen vastleggen voor de plaatsing van harde vloerbedekking.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Michel Elbers.

Lees ook

SWK publiceert nieuwe garantie- en waarborgregeling 2014

SWK heeft onlangs de Garantie- en waarborgregeling 2014 gepubliceerd. Daarbij valt op dat SWK de beperkingen en uitsluitingen van de garantie ten opzichte van de G...

Lees volledig bericht