Jill Willems, 5 april 2022

De wijziging van het architectonisch uiterlijk binnen een VvE

De modelreglementen bevatten een bepaling waaruit volgt dat eigenaars van een appartement niet zomaar wijzigingen mogen aanbrengen in het gebouw die leiden tot een wijziging van het architectonisch uiterlijk. Dergelijke wijzigingen mogen alleen worden doorgevoerd ná toestemming van de vergadering. Niet alle wijzigingen in het gebouw leveren echter een wijziging van het architectonisch uiterlijk op.

Het woord ‘architectonisch’ moet volgens de rechtbank Rotterdam worden uitgelegd aan de hand van de definitie uit de Van Dale. Architectonisch betekent dan ook:  “op de bouwkunst betrekking hebbend, uit het oogpunt daarvan beschouwd”. Uit de jurisprudentie is verder af te leiden dat rechters bij de vraag of sprake is van een wijziging in het architectonisch uiterlijk, onder andere rekening houden met de volgende omstandigheden:

  • plaatselijke omstandigheden; wanneer het gaat om een wijziging aan de achterzijde van het appartementencomplex, weegt dit minder zwaar dan wanneer het gaat om bijvoorbeeld een uitbouw waar de andere appartementseigenaars zicht op hebben;
  • of de wijziging zichtbaar is vanaf de (openbare) weg;
  • of de wijziging in een soortgelijke kleur en/of soortgelijk profiel is uitgevoerd wat kenmerkend is voor de straat en/of wijk waarin het gebouw is gelegen;
  • of de wijziging een gemiddelde passant zal opvallen die het complex aanschouwt;
  • of de uniformiteit van de uitstraling van het gebouw wordt doorbroken.

Mede aan de hand van deze omstandigheden zal de rechter overwegen of een bepaalde wijziging een wijziging in het architectonisch uiterlijk oplevert, waarvoor toestemming is vereist. Hieronder vallen bijvoorbeeld het plaatsen van een uitbouw, het plaatsen van een overkapping of het schilderen van de balkonmuren in een afwijkende kleur. Wanneer sprake is van een dergelijke wijziging, zal de eigenaar die de wijziging wil doorvoeren dus toestemming moeten vragen aan de vergadering. Let op: wanneer de vergadering eerder een soortgelijke aantasting van het architectonisch uiterlijk heeft getolereerd, mag zij deze toestemming niet zomaar weigeren.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mr. Jill Willems.

Lees ook

De VvE en het opladen van elektrische voertuigen

Mag een VvE toestemming voor het aanleggen van een stopcontact in de parkeergarage om een hybride of elektrische auto op te laden, weigeren? Hierover heeft de kant...

Lees volledig bericht