Anne Vermeulen-Jonkers, 11 januari 2021

De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag wat de gevolgen zijn voor de VvE indien een eigenaar van een bedrijfsruimte deze wil transformeren tot woningen. Leegstand en herontwikkeling geven vaak aanleiding tot dergelijke, soms ingrijpende, verbouwingen.

Verbouwing
Ten eerste geldt dat een eigenaar op basis van de Modelreglementen zonder toestemming van de vergadering van eigenaars geen aanpassingen mag doen aan de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken, geen op-, aan- of onderbouw mag realiseren en/of de constructie of het architectonisch uiterlijk van het gebouw mag wijzigen.

Wanneer sprake is van een van voornoemde wijzigingen zal de eigenaar de vergadering van eigenaars derhalve om toestemming moeten vragen.

In sommige gevallen is de toestemming van de vergadering van eigenaars echter onvoldoende. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het te verbouwen privégedeelte wordt vergroot ten koste van een ander gedeelte. In dergelijke gevallen zal namelijk de akte van splitsing en de splitsingstekening moeten worden gewijzigd.

Bestemming
Ten tweede is in de akte van splitsing veelal aan de appartementen een bestemming gegeven. Een eigenaar of gebruiker dient het privégedeelte dan overeenkomstig deze bestemming uit de akte van splitsing te gebruiken. Het mag voor zich spreken dat onder de bestemming bedrijfsruimte niet het gebruik als woning wordt verstaan. Ook niet in het geval de gemeente reeds publiekrechtelijke toestemming heeft verleend voor het gebruik als woning. De toestemming van de gemeente en de toestemming van de VvE dienen immers van elkaar te worden onderscheiden. Hierover kunt u meer lezen in een van onze vorige @Rijssenbeek.

In de Modelreglementen is daarnaast bepaald dat de vergadering van eigenaars toestemming kan verlenen voor een van de bestemming afwijkend gebruik. Die mogelijkheid is er kort gezegd voor tijdelijke situaties. In het geval van transformatie van een bedrijfsruimte naar woning, zal de bestemming (en dus de akte van splitsing) moeten worden gewijzigd. Een toestemming voor afwijkend gebruik van de vergadering van eigenaars zal in het algemeen niet gaan, omdat bij een transformatie van bedrijfsruimte naar woning sprake is van een nieuwe permanente situatie.

Conclusie
Naast bestuursrechtelijke vergunningen, zal ook de vergadering van eigenaars toestemming moeten verlenen voor een transformatie van bedrijfsruimte naar woningen. In het merendeel van de gevallen zal bovendien de akte van splitsing en de splitsingstekening moeten worden gewijzigd. Kortom, een juridisch complex traject waarbij Rijssenbeek Advocaten u graag wil begeleiden.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Rein Simonse.

Lees ook

Nieuw digitaal spreekuur

Nieuw digitaal spreekuur Met ingang van het nieuwe jaar zal Rijssenbeek Advocaten elke week op vrijdagochtend een digitaal “inloopspreekuur” houden. Dit spreekuur ...

Lees volledig bericht