temperatuur meter

De VvE en incasso van stookkosten

Met enige regelmaat ontstaat er discussie tussen de VvE en een eigenaar over de hoogte van de afrekening stookkosten. Zo ook in de navolgende kwestie, waarin de VvE werd bijgestaan door ons kantoor.

Al sinds eigenaar X in 2016 eigenaar werd van haar appartement, heeft zij klachten over de verwarming van haar appartement. X stelt dat zij haar appartement niet voldoende kan verwarmen. De oorzaak hiervan zou zijn gelegen in de radiatoren in haar appartement, aldus X. De radiatoren zouden onvoldoende capaciteit hebben om haar appartement te verwarmen. Hierdoor zou X meer moeten stoken dan haar medebewoners. Om die reden is X het niet eens met de bij haar in rekening gebrachte afrekeningen stookkosten.

De rechtbank Den Haag oordeelt echter dat zij het met de VvE eens is dat de radiatoren en de radiatorkranen in de privégedeelten tot de privégedeelten behoren. Voor zover de radiatoren al onvoldoende capaciteit zouden hebben om het appartement te verwarmen, komt dit dan ook voor rekening en risico van X.

Daarnaast oordeelt de rechtbank dat de stelling van X, dat de radiatoren onvoldoende capaciteit zouden hebbenniet is onderbouwd. Op grond van artikel 150 Rv was het aan X om haar stelling te onderbouwen en is het niet aan de VvE – zoals X stelde – te bewijzen dat er een andere oorzaak voor haar klachten is.

De rechtbank oordeelde dan ook dat X de afrekeningen stookkosten aan de VvE verschuldigd is.

Voor vragen met betrekking tot het incasseren van afrekeningen stookkosten kunt u contact opnemen met Bianca Klein Bleumink.

huis en lucht
Lees ook

VvE en het auteursrecht van de architect

Bij het verbouwen van een appartement kan het architectonisch uiterlijk van het gebouw wijzigen. In de Modelreglementen is geregeld dat in dat geval een eigenaar t...

Lees volledig bericht