Hubert Braakhuis, 18 september 2023

De VvE en het Amsterdamse Convenant splitsing en verkoop sociale huurwoningen

De gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben in 2002 het zogeheten ‘Convenant verkoop sociale huurwoningen 2002-2007’ (en 2008-216) gesloten. Kort samengevat wordt door de woningcorporatie (stichting/vereniging)  daarmee onder meer verklaard dat de woonappartementen die met toepassing van het Convenant worden verkocht, op het moment van verkoop óf op het moment dat woningcorporatie de meerderheid in de VvE verliest, voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zo moeten onder andere de fundering en casco in een zodanige staat zijn dat instandhouding gedurende 25 jaar verantwoord is en bijv. de dakbedekking en de gas-en elektrische installaties in goede staat zijn.

In de loop der jaren is een groot aantal woonappartementen in Amsterdam door woningcorporaties (stichting/vereniging) verkocht in het kader van  het Convenant.

Recent heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld in een kwestie waarbij – náást de kopers van de woonappartementen – óók de VvE een beroep deed op het Convenant. Dit voor wat betreft gestelde gebreken aan balkons, ramen, dakkapellen, gevels en de aanwezigheid van asbest. De woningstichting die de woonappartementen had verkocht voerde onder meer aan dat de VvE geen beroep kan doen op het Convenant. De rechtbank Amsterdam volgt dat standpunt. De VvE is geen koper van een appartement(srecht) en de woningstichting heeft zich niet met de splitsingsakte ten opzichte van de VvE verbonden om het complex in beheer te geven in de staat zoals beschreven in het Convenant. Evenmin heeft de woningstichting – zo oordeelt de rechtbank- een onrechtmatige daad gepleegd ten opzichte van de VvE.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. Hubert Braakhuis 

Lees ook

Mag de VvE herstel door de aannemer weigeren?

Wanneer een aannemer in opdracht van de VvE werkzaamheden uitvoert, kan na oplevering van het werk sprake zijn van gebreken. In dat geval is de VvE (in ieder geval...

Lees volledig bericht