flatgebouwen
Rijssenbeek Advocaten, 1 mei 2017

De bestemming van een appartement; wat is een winkel?

De goederenrechtelijke bestemming van appartementsrechten blijft de gemoederen bezig houden. Eerder bespraken wij al waarom binnen een VvE een saté bar wel en een shoarma zaak geen winkel is. Zeer recent heeft de rechtbank Gelderland, kamer voor kanton zaken, locatie Arnhem in een vergelijkbare kwestie uitspraak gedaan.

De eigenaar van een appartementsrecht met de bestemming ‘winkel’ verhuurt zijn appartementsrecht aan een eetgelegenheid waar friet, snacks en döner kebab worden verkocht. De eetgelegenheid is zondag tot en met woensdag van 10:00 uur tot 03:00 uur geopend en op donderdag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 07:00 uur geopend.

De VvE is van mening dat onder het begrip ‘winkel’ resp. ‘winkelruimte’ geen gebruik als horecagelegenheid valt en dat de eetgelegenheid in kwestie als horecagelegenheid dient te worden aangemerkt. Daarnaast stelt de VvE zich op het standpunt dat de eigenaar van het appartementsrecht tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, althans onrechtmatig handelt door in strijd met de tekst van de splitsingsakte zijn appartementsrecht te verhuren.

De eigenaar van het appartementsrecht is daarentegen van mening dat voor de uitleg van het begrip ‘winkel’ aanknoping moet worden gezocht bij de definitie in de Van Dale, te weten een gebouw waar goederen aan consumenten worden verkocht.

De VvE wordt door de rechtbank in het gelijk gesteld. De rechtbank overweegt dat het begrip ‘winkel’ in de splitsingsakte niet nader is omschreven en dat ook uit de verdere inhoud van de splitsingsakte niet kan worden afgeleid welke bedoeling partijen ten tijde van de splitsing hebben gehad. Om die reden heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij de Winkeltijdenwet. De openingstijden van de eetgelegenheid wijken daar van af. Daarnaast neemt de rechtbank in haar oordeel mee dat het appartementsrecht nooit eerder als horecagelegenheid in gebruik is geweest. Gezien het voorgaande verbiedt de rechtbank de eigenaar om in het appartementsrecht een horecagelegenheid te (laten) voeren.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl.

Flatgebouw brugge
Lees ook

Geen inkomsten, toch verhaal mogelijk!

Regelmatig vernemen wij in onze incassopraktijk dat een deurwaarder een dossier sluit omdat er geen verhaalsmogelijkheden zouden zijn. Bijvoorbeeld omdat de debite...

Lees volledig bericht