Sanne Siebes, 25 mei 2021

De AVG en de VvE

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Bij VvE’s rijst met enige regelmaat de vraag of bepaalde persoonsgegevens wel of niet mogen worden verwerkt in het kader van de AVG. Ook eigenaars doen regelmatig een beroep op de AVG om bepaalde persoonsgegevens niet te hoeven verstrekken. Om te beoordelen of het verwerken van persoonsgegevens wel of niet gerechtvaardigd is, moet worden gekeken naar de 6 (rechts)grondslagen uit de AVG. Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als dat gebeurt op basis van één van de (rechts)grondslagen. Meer over deze (rechts)grondslagen is te vinden in deze @Rijssenbeek.

Ledenlijst
Bij VvE’s komt het voor dat een eigenaar, of de gemachtigde van een eigenaar, de ledenlijst opvraagt omdat hij een gerechtelijke procedure wil opstarten. Het bestuur vraagt zich dan af of deze lijst wel kan worden verstrekt zonder daarmee de AVG te overtreden.

In de wet staat dat wanneer de VvE betrokken is bij een gerechtelijke procedure, de verzoeker, alle andere stemgerechtigden en de VvE bij name (moeten) worden opgeroepen. Het bestuur van de VvE moet de ledenlijst dan ook verstrekken, omdat hier een wettelijke grondslag voor is.

Camera’s
Een andere vraag die regelmatig aan ons wordt voorgelegd is of de VvE camera’s mag plaatsen en hoe het gebruik van de camera’s moet worden vastgelegd. Rijssenbeek Advocaten heeft speciaal voor VvE’s een cameraprotocol opgesteld. In dit cameraprotocol zijn onder meer regels opgenomen over het doel van het cameratoezicht, taken en verantwoordelijkheden, de digitale opslagruimte en beveiliging van de beelden, de bediening van het camerasysteem, verslaglegging en rapportage en inzage en uitgifte van opgenomen camerabeelden aan derden. Bij het cameraprotocol leveren wij een duidelijke en praktische handleiding over hoe om dient te worden gegaan met cameratoezicht binnen de VvE. Daarnaast zijn als bijlagen bij het cameraprotocol nog verschillende handige modellen gevoegd zoals een model akte van geheimhouding, een model inzageverklaring, een model logboek onderhoud en storingen en een model voor het bijhouden van incidenten.
De kosten voor het cameraprotocol met handleiding bedragen slechts € 39,50 (excl. BTW).

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sanne Siebes.

Lees ook

Vragen voorafgaand aan digitale vergadering VvE

Sinds een jaar kunnen VvE’s op grond van de Tijdelijke wet COVID-19 digitaal vergaderen. In een recente uitspraak, waarbij ons kantoor de VvE bijstond, heeft de ka...

Lees volledig bericht