Rijssenbeek Advocaten, 28 maart 2019

Betaling (voorschot-)bijdragen door huurder

Op de incassoafdeling van Rijssenbeek Advocaten wordt dagelijks ondervonden dat lang niet alle appartementseigenaars tijdig de maandelijkse (voorschot-)bijdragen voldoen. De incassoafdeling van Rijssenbeek Advocaten staat uw VvE graag bij, bij het incasseren van de (voorschot-)bijdragen.

Relatief onbekend is dat als een niet betalende eigenaar zijn appartement verhuurt, de VvE een mogelijkheid heeft om te voorkomen dat de achterstand in de betaling van de (voorschot-)bijdragen hoog oploopt.

Op grond van artikel 38 lid 1 van modelreglement 2017 kan het bestuur namelijk van een gebruiker (dus ook een huurder) verlangen, dat de gebruiker de (voorschot-)bijdragen en definitieve bijdragen aan de VvE betaalt. De gebruiker betaalt deze bijdragen aan de VvE en kan de bijdragen vervolgens verrekenen met de huur die hij aan verhuurder verschuldigd is. Soortgelijke bepalingen zijn ook opgenomen in de overige modelreglementen.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken moet het bestuur een aangetekende brief aan huurder sturen en hem verzoeken om vanaf dat moment de (voorschot-)bijdragen aan de VvE te betalen. De huurder is nooit meer verschuldigd aan de VvE, dan de geschatte maandelijkse huurwaarde van het betreffende appartement. Daarnaast gaat de verplichting voor de huurder pas in vanaf het moment dat de VvE een aangetekende brief heeft verstuurd. De VvE kan de huurder dus niet verplichten een betalingsachterstand van de eigenaar van voor de datum van de aangetekende brief te voldoen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen via info@rijssenbeek.nl

Lees ook

Het vervangen van cv-ketels door de VvE blijft een heikel punt!

Steeds meer VvE’s willen het vervangen van rookgasafvoeren en cv-ketels in eigen hand houden, ook als de cv-ketels niet gemeenschappelijk maar privé zijn. Het is i...

Lees volledig bericht