Rijssenbeek Advocaten, 27 februari 2015

Belangen huurders kunnen indirect een rol spelen bij besluitvorming vergadering van eigenaars

Een vergadering van eigenaars van een VvE besluit een klein deel van de gemeenschappelijke ruimte in te richten als fietsenstalling. Het gaat om een stukje grond van 6 m2 gelegen op het binnenterrein van de VvE. De stalling zal bestaan uit op de vloer getekende lijnen. Binnen de VvE zijn er in totaal 17 appartementsrechten: 5 daarvan zijn in het bezit van particuliere eigenaren en 12 daarvan zijn in het bezit van een woningcorporatie. De woningcorporatie is dus groot eigenaar binnen het complex. Het voorstel voor de fietsenstalling was met 13 van de 17 stemmen aanvaard, waarbij de woningcorporatie met 12 stemmen en één particuliere eigenaar hebben voorgestemd.

Vier particuliere eigenaren zijn het niet eens met het besluit en verzoeken vernietiging van het besluit. Het voorstel voor de fietsenstalling was door de woningcorporatie aangedragen naar aanleiding van verzoeken van de huurders. De particuliere eigenaren vonden dat er sprake was van misbruik van de meerderheidspositie door de woningcorporatie en voorts dat het huurdersbelang geen rol speelt binnen de VvE. De kantonrechter dacht daar anders over.

De kantonrechter meent dat geen sprake is van strijd met redelijkheid en billijkheid. De vergadering moet bij het nemen van een besluit de belangen van de bij dat besluit betrokken partijen afwegen. Nu is gebleken dat de huurders een fietsenstalling wensten, kon de vergadering dit in haar besluitvorming meenemen. Hoewel de huurders geen lid zijn van de VvE is het belang van de woningcorporatie natuurlijk mede gelegen in het behartigen van de wensen van de huurders. Zolang de woningcorporatie geen misbruik maakt van haar meerderheidspositie in de VvE, is het opkomen van de woningcorporatie voor de wensen van de huurders niet onzorgvuldig te noemen. Van misbruik van de meerderheidspositie is de kantonrechter niet gebleken. De belangen van de huurders lijken op deze manier dus indirect een rol te spelen bij de besluitvorming van de vergadering van eigenaars.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met mr. E. van Riet.

Lees ook

Vergadertip! Neem een besluit over ons juridisch abonnement

Met het nieuwe vergaderseizoen voor de deur stapelen de te bespreken onderwerpen voor de vergadering zich op. Ongetwijfeld staan besluiten over de begroting en het...

Lees volledig bericht