Radboud Peutz, 21 januari 2019

Behartigt de VvE de belangen van de appartementseigenaar?

De wettelijke taak van de VvE is het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementencomplex. Bovendien kan een VvE, indien dat in de akte van splitsing nader is bepaald, ook nog andere belangen dienen van de eigenaars. Op grond van de wet moet het daarbij dan wel gaan om de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars als zodanig.

Wat met dit laatste wordt bedoeld kan het best worden geïllustreerd met een voorbeeld. Een VvE besluit om – op kosten van de gezamenlijke appartementseigenaars – een gedempte gracht te herstellen. De gracht ligt op gemeentegrond in de buurt van het in appartementen gesplitste winkelcentrum. De gracht is dus geen onderdeel van de splitsing. De VvE wilde overgaan tot het herstellen van de gracht om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken en dus meer publiek te trekken. De VvE was van mening dat het besluit het belang zou dienen van de eigenaars in het winkelcentrum.

Het  Gerechtshof Amsterdam is echter van oordeel dat het besluit nietig is. Dit enerzijds omdat het geen gemeenschappelijk gedeelte betreft, immers de gracht was van de gemeente. Anderzijds omdat de ‘dempingskosten’ niet zijn gemaakt in het belang van de appartementseigenaars, maar in het belang van de winkeliers; en dat is niet hetzelfde. Dat de belangen anders kunnen zijn volgt alleen al uit het feit dat een winkelier geen eigenaar hoeft te zijn; bijvoorbeeld omdat deze het appartement slechts huurt.

Het herstellen van de gracht kan de commerciële belangen van de winkeliers dienen, maar staat in een te ver verwijderd verband met het appartementsrecht en dus met het belang van een eigenaar als zodanig. De belangen van winkeliers, die hun winkel weliswaar exploiteren in een appartementsrecht, zijn dus niet gelijk te stellen met de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Dat het hierbij in sommige gevallen om dezelfde (rechts)personen kan gaan, doet daar niet aan af.

Anders gezegd: het besluit van de VvE diende niet de belangen van de appartementseigenaars als zodanig en behoorde dus niet tot de bevoegdheid van de VvE. Het besluit is daarom nietig en de eigenaars waren dan ook niet gehouden bij te dragen in de kosten van het herstellen van de gracht.

Voor meer over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Radboud Peutz.

Lees ook

Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

In 2018 mocht  een onbelaste vrijwilligersvergoeding worden toegekend van maximaal € 150,– per maand en maximaal € 1.500,– per kalenderjaar. Per 1 januari 2019 zij...

Lees volledig bericht