Jonathan Scholte, 9 juni 2023

Appartementseigenaars moeten complex laten aansluiten op een warmtenet

In het kader van de energietransitie worden steeds meer warmtenetten, ook wel stadsverwarming genoemd, aangelegd. Bij een warmtenet wordt warmte die bijvoorbeeld vrijkomt bij verbranding van afval of restwarmte afkomstig van de industrie gebruikt om onder meer appartementsgebouwen te verwarmen. Zo kan een VvE besluiten om het appartementencomplex te laten aansluiten op een warmtenet. De feitelijke situatie ter plaatse en de akte van splitsing van de VvE zijn daarbij van belang.

Recent oordeelde de rechtbank Rotterdam in een kort geding over de aansluiting door de VvE op een warmtenet. In de zaak had de vergadering van eigenaars meerdere besluiten genomen om het appartementencomplex aan te sluiten op stadsverwarming. In het gebouw is sprake van gemeenschappelijke rookgasafvoerkanalen. Dat systeem was ontworpen voor VR-ketels, die sinds 2015 niet meer worden gemaakt wegens milieueisen. Een klein deel van de appartementseigenaars was inmiddels overgestapt op een HR-ketel. In plaats van vervanging van het rookgasafvoersysteem (waarbij de overige appartementseigenaars hun VR-ketel moeten vervangen door een HR-ketel) heeft de VvE besloten om het complex te laten aansluiten op stadsverwarming.

Om die aansluiting mogelijk te maken moeten ook werkzaamheden in de appartementen worden uitgevoerd. De VvE heeft in het kort geding gevorderd dat de appartementseigenaars hun medewerking dienen te verlenen aan het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden in hun privégedeelte. Enkele appartementseigenaars hadden namelijk het standpunt ingenomen dat de betreffende besluiten nietig zijn. De voorzieningenrechter volgt deze stelling niet en oordeelt dat sprake is van rechtsgeldige besluiten. In dit geval hadden deze eigenaars de mogelijkheid om vernietiging te verzoeken van de betreffende besluiten voorbij laten gaan. Dit kan van invloed zijn geweest op de uitspraak. De voorzieningenrechter oordeelt dat de appartementseigenaars hun medewerking moeten verlenen aan de noodzakelijke werkzaamheden in hun privégedeelte.

Hoewel een VvE in principe kan besluiten het complex aan te sluiten op stadsverwarming, hebben de besluiten in dit geval verstrekkende gevolgen voor de privégedeelten. Zo hebben de nog aanwezige cv-ketels van de individuele eigenaars geen functie meer als gevolg van de verwijdering van het rookgasafvoersysteem. Verder zijn aanpassingen in ieder privégedeelte nodig als gevolg van het afsluiten van de appartementen van het gasnet.

De uitspraak betreft slechts een voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter waartegen de betreffende eigenaars zowel in hoger beroep kunnen gaan als een bodemprocedure kunnen opstarten.

Voor de energietransitie is de uitspraak in ieder geval positief. Op de Rijssenbeek VvE-dag op donderdag 9 november 2023 zullen wij een workshop over deze problematiek verzorgen en nader ingaan op de openstaande vragen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Jonathan Scholte.

Lees ook

Optoppen appartementengebouwen

Eerder schreven wij over het optoppen van appartementengebouwen: een interessante manier om het woningtekort deels op te lossen.

Lees volledig bericht