Juridisch abonnement voor VvE’s

Met ons juridisch abonnement (OJD) bieden wij VvE’s en andere vastgoedgerelateerde verenigingen continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van het appartementsrecht. Daar ligt onze kracht en expertise. De actieve werkwijze van Rijssenbeek Advocaten en onze praktijkgerichte adviezen voorkomen een hoop problemen. In meer dan 75% van de gevallen lukt het ons door advies en tussenkomst uit de rechtszaal weg te blijven. Dat is een grote winst voor VvE’s. Ook daarmee onderscheiden wij ons ten opzichte van onder meer rechtsbijstandsverzekeraars, die vaak pas in actie komen als er al een geschil is. Samen met onze hoge kwaliteit, praktische adviezen, snelheid en korte lijnen, maakt dit Rijssenbeek Advocaten de juiste partij voor VvE’s. Op dit moment maken ruim 4.000 VvE’s gebruik van ons juridisch abonnement.

Tarieven

Rijssenbeek Advocaten hanteert aantrekkelijke prijzen:

  • €    208,–        voor 2 t/m 7 woonappartementen;
  • €    511,–        voor 8 t/m 49 woonappartementen;
  • €    852,–        voor 50 t/m 99 woonappartementen;
  • € 1.215,–        voor 100 t/m 149 woonappartementen;
  • € 1.582,–        voor 150 t/m 199 woonappartementen;
  • € 1.899,–        voor 200 t/m 249 woonappartementen;
  • € 2.256,–        voor meer dan 250 woonappartementen.

Deze bedragen zijn inclusief omzetbelasting, gebaseerd op het peiljaar 2021 en geldig voor wooncomplexen.  De bijbehorende voorwaarden vindt u hier. Voor VvE’s met (tevens) winkel-, kantoor- en/of andere bedrijfsruimten, serviceflats (tevens coöperatieve verenigingen), recreatieparken, parkverenigingen, bedrijfsterreinverenigingen gelden andere tarieven. Deze tarieven en de voorwaarden kunt u hier opvragen.

Deze bedragen zijn inclusief omzetbelasting en geldig voor het jaar 2021.

Tarieven aanneming van werk

Voor kwesties betreffende aanneming van werk, waaronder begrepen een zogenoemd garantie- en/of opleveringsgeschil, alsmede een daaruit voortvloeiend buitengerechtelijk of gerechtelijk traject/procedure, bij de civiele rechter, arbitrale instantie of Geschillencommissie, zoals is bedoeld in artikel 5 lid 7 van het juridisch abonnement (ojd) geldt een aanvullende vergoeding van € 3.500,- excl. btw voor het buitengerechtelijke gedeelte van de juridische bijstand en een aanvullende vergoeding van € 6.000,- excl. btw voor het gerechtelijke gedeelte van de juridische bijstand. Het gerechtelijke gedeelte vangt aan na de opdracht van, het bestuur van, de VvE voor het opstellen van een processtuk ten behoeve van het starten van een procedure, of voeren van verweer in een procedure, bij de civiele rechter, arbitrale instantie of Geschillencommissie.

Direct aanvragen

Vraag hier direct het abonnement aan voor uw VvE.

Rijssenbeek Advocaten oefent geen verzekeringsbedrijf uit in de zin van de Wft en biedt geen rechtsbijstandsverzekering aan. Daardoor kan een vereniging niet zonder meer aanspraak op de OJD maken, wanneer er bijstand in een gerechtelijke procedure wordt gevraagd. Rijssenbeek Advocaten bekijkt per zaak of de gerechtelijke procedure onder de werking van de OJD valt. Vooraf kunnen daarover geen afspraken worden gemaakt.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.