Rijssenbeek Incasso

Rijssenbeek Incasso is specialist op het gebied van het incasseren van VvE-bijdragen. Rijssenbeek VvE Incasso werkt landelijk en op basis van “no cure, no pay”, waarbij de eventuele kosten zoveel mogelijk voor rekening van de debiteur blijven. Op onze afdeling zijn juristen werkzaam die allen gespecialiseerd zijn in het appartementsrecht. Rijssenbeek Incasso werkt voornamelijk voor VvE’s en incasseert (voorschot-)bijdragen, definitieve bijdragen en stookkosten. Wij onderscheiden ons door onze specialistische kennis en doordat wij voor VvE’s het gehele traject van sommatie tot en met executie behandelen.

Vorderingen worden van A tot Z behandeld onder één dak. Onder de incassowerkzaamheden vallen tevens het schriftelijk en mondeling verweer voeren bij de rechtbank en het traject van onderhandse verkoop of veiling van het appartementsrecht opstarten.

Door de korte lijnen die Rijssenbeek Incasso heeft met de advocaten en juristen van Rijssenbeek Advocaten, zijn ook complexere zaken in goede handen. Kenmerkend voor ons is de snelle doorlooptijd van de dossiers, de goede bereikbaarheid en de transparantie. Kortom, met een 97% score is uw vordering in goede handen bij Rijssenbeek Incasso!

Speciaal voor VvE’s hebben wij een incassoproduct en digitaal administratiesysteem ontwikkeld. Hiermee kunt u de stand van zaken in een dossier op elk gewenst moment bekijken.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.