Het vaststellen van de notulen bij een VvE

Datum 04 / 06 / 2018
Door Hubert Braakhuis In Geen categorie

Bij veel VvE’s heeft in het voorjaar een vergadering van eigenaars plaatsgevonden en zullen nu de (concept) notulen worden opgesteld.  In de diverse modelreglementen (1973, 1983, 1992, 2006 en 2017) is immers bepaald dat van het verhandelde in de vergadering (onderhandse) notulen moeten worden gemaakt. Daarbij is tevens bepaald dat de notulen worden vastgesteld in dezelfde of de eerstvolgende vergadering. Het gaat er daarbij uiteindelijk om, dat de leden van de VvE zich met de inhoud van de notulen kunnen verenigen en dat niet-aanwezigen zich een goed beeld van de besluitvorming kunnen vormen.

De ervaring leert dat binnen VvE’s discussie kan ontstaan over de inhoud van de notulen alsmede over verzoeken van leden tot wijziging of aanpassing van de concept tekst van de notulen.

Het vaststellen van de notulen kan worden gekwalificeerd als een besluit van de vergadering van eigenaars. Op basis van de literatuur en jurisprudentie kan echter worden geconcludeerd dat een dergelijk besluit van de vergadering van eigenaars géén zogeheten rechtsgevolg heeft. Dat wil zeggen dat het besluit op zich geen wijzigingen in de rechtspositie of de rechtsbetrekkingen tot gevolg heeft. De notulen zijn – zo wordt geoordeeld – slechts een verslaglegging van wat in de eerdere vergadering is besproken en besloten.

Dát het besluit tot het vaststellen van de notulen geen rechtsgevolg heeft, is relevant. Voor een verzoek tot vernietiging van een besluit op basis van art. 5:130 BW is namelijk vereist dat het besluit rechtsgevolg heeft. Geconcludeerd kan dus worden dat een lid van de VvE een besluit tot het vaststellen van de notulen niet met succes ter vernietiging kan voorleggen aan de kantonrechter.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Hubert Braakhuis of mr. Esther van Riet.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.