Het huishoudelijk reglement van de VvE beoordeeld

Datum 25 / 07 / 2019
Door Michel Elbers In Kennisbank, Nieuwsberichten en Blog

Zoals eerder in de @Rijssenbeek van mei 2019 aangegeven, volgt uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat naast regels over gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten ook regels over de priv├ęgedeelten in het huishoudelijk reglement kunnen worden opgenomen. Deze bepalingen mogen echter niet in strijd met de wet en/of het splitsingsreglement zijn.

In het huishoudelijk reglement van een VvE kunnen in beginsel slechts regels met betrekking tot het feitelijk gebruik en regels van orde worden opgenomen. Zo volgt uit rechtspraak van eerder dit jaar dat een algemeen verbod op het houden van huisdieren niet in het huishoudelijk reglement van een VvE mag worden opgenomen, indien deze bevoegdheid niet expliciet in het splitsingsreglement van de VvE is geregeld.

Vaak staan in het huishoudelijk reglement van de VvE bepalingen, die afwijken van het bepaalde in de wet, de jurisprudentie, het splitsingsreglement en/of het (al dan niet toepasselijke) modelreglement. Wanneer deze bepalingen in strijd zijn met de wet, de jurisprudentie of het (model)splitsingsreglement, zijn die bepalingen nietig. Dat betekent dat de VvE in rechte geen beroep op deze bepalingen kan doen.

Het is soms lastig te bepalen of artikelen in het huishoudelijk reglement nietig zijn. Rijssenbeek Advocaten kan het huishoudelijk reglement van uw VvE toetsen aan de jurisprudentie en huidige wet- en regelgeving of een nieuw en geheel op maat gemaakt huishoudelijk reglement opstellen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u een offerte ontvangen voor het screenen of het opstellen van een huishoudelijk reglement voor uw VvE, neemt u dan contact op met mr. Michel Elbers.

Terug naar overzicht

Juridische abonnementen

Met onze abonnementen bieden wij continue juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van appartementsrecht.

Juridische abonnementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem - E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

© Copyright 2019 - Rijssenbeek Advocaten

Website gerealiseerd door RIFF Online.